Generalized Anxiety Disorder 7-item scale (GAD-7)

Beskrivning #

GAD-7 är ett instrument utvecklat för att vara en hjälp för personer som har ångestsymtom som kan beskrivas som GAD. Testet är endast vägledande och kan aldrig ersätta ett läkarbesök och noggrann diagnostik. Frågorna kan vara en hjälp för kunden att tillsammans med sin doktor identifiera eventuella problem.

Har kunden redan en pågående behandling av GAD kan det också vara värdefullt att göra en självskattning då och då för att utvärdera effekten av behandlingen. Ett bra tillfälle kan vara i samband och inför ett återbesök till läkare eller psykolog alternativt i samband med förnyelse av recept. Kunden kan skriva ut och ta med testresultatet till sin läkare.

 

Antal items #

7 + 1

 

Svarsalternativ #

För de 7 items i del 1:

Inte alls (0 poäng), Flera dagar (1 poäng), Mer än hälften av dagarna (2 poäng), Nästan varje dag (3 poäng).

Det cirkulerar dock andra varianter – t ex att “Dagligen” istället för “Nästan varje dag”. En korrekta varianten bör vara den ovan, som kommer från upphovspersonerna och som kan laddas ner här: https://www.phqscreeners.com

För del 2: (men denna andra del är inte alltid använd)

Inte alls

Lite

Mycket påtagligt störande

Här finns en version med denna extra fråga.

 

Scoring (poängsättning) #

De sju frågorna poängsätts från 0 (Inte alls) till 3 (Dagligen) och summeras. Totalpoängen ligger således inom intervallet 0-21.

Tröskelvärdena för mild, medel och allvarlig ångest ligger vid 5, 10 respektive 15 poäng. När man screenar för ångeststörningar är ett rekommenderat tröslevärde 10 eller högre. (Spitzer, Kroenke, Williams, & Löwe, 2006)

 

Tidsintervall #

De senaste två veckorna.

 

Instruktion #

Under de senaste 14 dagarna, hur ofta har du besvärats av följande problem?

 

Test-retest reliabilitet #

r = 0.83 (Spitzer, Kroenke, Williams, & Löwe, 2006)

RCI = 6 poäng (Bischoff, Anderson, Heafner & Tambling, 2020)

 

Cronbachs alfa #

α = 0.92 (Spitzer, Kroenke, Williams, & Löwe, 2006)

 

Svenska rättigheter #

GAD-7 © 2005 Pfizer Inc. MEN: Ingen tillåtelse krävs för att reproducera, översätta, visa eller distribuera.

 

Utländska rättigheter #

GAD-7 © 2005 Pfizer Inc.

 

Abstract originalartikel #

Background Generalized anxiety disorder (GAD) is one of the most common mental disorders; however, there is no brief clinical measure for assessing GAD. The objective of this study was to develop a brief self-report scale to identify probable cases of GAD and evaluate its reliability and validity.

Methods A criterion-standard study was performed in 15 primary care clinics in the United States from November 2004 through June 2005. Of a total of 2740 adult patients completing a study questionnaire, 965 patients had a telephone interview with a mental health professional within 1 week. For criterion and construct validity, GAD self-report scale diagnoses were compared with independent diagnoses made by mental health professionals; functional status measures; disability days; and health care use.

Results A 7-item anxiety scale (GAD-7) had good reliability, as well as criterion, construct, factorial, and procedural validity. A cut point was identified that optimized sensitivity (89%) and specificity (82%). Increasing scores on the scale were strongly associated with multiple domains of functional impairment (all 6 Medical Outcomes Study Short-Form General Health Survey scales and disability days). Although GAD and depression symptoms frequently co-occurred, factor analysis confirmed them as distinct dimensions. Moreover, GAD and depression symptoms had differing but independent effects on functional impairment and disability. There was good agreement between self-report and interviewer-administered versions of the scale.

Conclusion The GAD-7 is a valid and efficient tool for screening for GAD and assessing its severity in clinical practice and research.

Hela artikeln kan läsas gratis här: https://doi.org/10.1001/archinte.166.10.1092

 

Referens #

Bischoff T, Anderson S. R., Heafner J. & Tambling R. (2020). Establishment of a Reliable Change Index for the GAD-7. Psychology, Community & Health, 8(1), 176–187.

Spitzer, R. L., Kroenke, K., Williams, J. W., & Löwe, B. (2006). A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: The GAD-7. Archives Of Internal Medicine, 166(10), 1092-1097.

 

Webblänk #