The Gambling Disorder Identification Test

Beskrivning #

Gambling Disorder Identification Test (GDIT) är ett nytt DSM-5-baserat mått för diagnosen “Spelberoende”(Hasardspelsyndrom). GDIT är utvecklat analogt med Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) och Drug Use Disorders Identification Test (DUDIT)

Antal items #

14 + appendix

Delskalor #

Spelbeteenden, spelsymtom, negativa konsekvenser.

Spelrelaterade utgifter och speltyper mäts separat i ett appendix till GDIT.

Scoring (poängsättning) #

Poäng:

GDIT fråga 1-3 poängsätts 0-6.

GDIT fråga 4-10 poängsätts 0-4.

GDIT fråga 11-14 poängsätts 0, 2 eller 4.

Total maxpoäng är 62.

Cut-offs:

Rekreationsspelare: GDIT total poäng <15.

Spelproblem (problem gambling): GDIT total poäng 15-19.

Hasardspelsyndrom (Gambling Disorder): GDIT total poäng ≥20.

Mild Hasardspelsyndrom: GDIT total poäng 20-24.

Måttlig Hasardspelsyndrom: GDIT total poäng 25-29.

Svår Hasardspelsyndrom: GDIT total poäng ≥30.

Diagnos #

Hasardspelsyndrom (Gambling Disorder), spelproblem

Respondentålder #

Vuxna

Test-retest reliabilitet #

6-16 dagars test-retest reliabilitet: intraclass correlation coefficient = 0.93

Cronbachs alfa #

Intern konsistens (α = .94)

Svenska normer #

Ja, svenska normer finns utprövade för fyra olika grupper av spelare: rekreationsspelare, spelare som sökt stöd, spelare som sökt behandling via sjukvården, samt spelare som besökt självhjälpsgrupper (Molander et al, 2021)

Svenska rättigheter #

GDIT får användas fritt i forskning och klinisk verksamhet. Ej för kommersiellt bruk.
© 2021 Olof Molander (olof.molander@ki.se). Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.

Abstract originalartikel #

The novel gambling disorder identification test (GDIT) was recently developed in an international Delphi and consensus process. In this first psychometric evaluation, gamblers (N = 603) were recruited from treatment- and support-seeking contexts (n = 79 and n = 185), self-help groups (n = 47), and a population sample (n = 292). Participants completed self-report measures, a GDIT retest (n = 499), as well as diagnostic semistructured interviews assessing gambling disorder (GD; n = 203). The GDIT showed excellent internal consistency reliability (α = .94) and test–retest reliability (6-16 days, intraclass correlation coefficient = 0.93). Confirmatory factor analysis yielded factor loadings supporting the three proposed GDIT domains of gambling behavior, gambling symptoms, and negative consequences. Receiver operator curves and clinical significance indicators were used to estimate GDIT cut-off scores in relation to recreational (<15) and problem gambling (15-19), any GD (≥20), mild GD (20-24), moderate GD (25-29), and severe GD (≥30). The GDIT can be considered a valid and reliable measure to identify and predict GD severity, as well as problem gambling. In addition, the GDIT improves content validity in relation to an international research agreement concerning features of gambling outcome measures, known as the Banff Consensus Agreement.

Referens #

Molander, O., Wennberg, P., & Berman, A. H. (2021). The Gambling Disorders Identification Test (GDIT): Psychometric Evaluation of a New Comprehensive Measure for Gambling Disorder and Problem Gambling. Assessment, 10731911211046045.

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Olof Molander

Webblänk #

GDIT finns tillgänglig på gditscale.com