Gambling Functional Assessment – Revised

Beskrivning #

GFA-R är ett självskattningsinstrument för att bedöma om respondentens (hasard)spelbeteenden vidmakthålls av positiv förstärkning eller flykt (escape). GFA-R är en modifierad version av det ursprungliga instrumentet Gambling Functional Assessment, som bestod av 20 item och fyra delskalor. GFA-R har nyligen översatts och finns tillgängligt på svenska.

Antal items #

16

Svarsalternativ #

Aldrig (0), Nästan aldrig (1), Sällan (2), Ibland (3), Oftast (4), Nästan alltid (5), Alltid (6).

Delskalor #

Två delskalor: Positiv förstärkning och Flykt (Escape).

Scoring (poängsättning) #

Delskala spelande som vidmakthålls av Positiv förstärkning: summan av items 1, 4, 7, 8, 13, 14 och 16.

Delskala spelande som vidmakthålls av Flykt (escape): summan av items 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12 och 15.

Instruktion #

Här är ett antal påståenden om spel om pengar. Svara så noggrant och ärligt som möjligt genom att markera det alternativ som gäller för dig.

Test-retest reliabilitet #

Test-retest reliabilitet (r = 0.80 för 4 veckor och r = 0.81 för 12 veckor).

Cronbachs alfa #

Cronbachs alpha för hela GFA-R (a= 0.89), för delskala positiv förstärkning (a= 0.87), samt för delskala flykt (a= 0.89).

Svenska rättigheter #

Svensk översättning av GFA-R © 2017 av Olof Molander, Viktor Månsson och Anne H Berman, Karolinska Institutet, efter godkännande från Jeffrey N. Weatherly. GFA-R får användas i forskning och i klinisk verksamhet (ej kommersiellt).

Utländska rättigheter #

Copyright © 2014, Weatherly et al.

Abstract originalartikel #

The gambling functional assessment-revised (GFA-R) was designed to assess whether the respondent’s gambling was maintained by positive reinforcement or escape. The present study attempted to validate the GFA-R’s psychometric properties using United Kingdom (UK) university students and to compare the results to those from a sample of American university students. Two hundred seventy four UK students completed the GFA-R, and 153 also completed the South Oaks gambling screen (SOGS). Two hundred one United States (US) university students completed both measures. A confirmatory factor analysis indicated that the original model of the GFA-R provided an excellent fit for the UK data and internal consistency was high. These outcomes were similar, if not superior, to those from the US sample. SOGS scores strongly correlated with GFA-R escape sub- scale scores in both samples, replicating previous results. These findings indicate that the GFA-R is a valid measure for use in the UK, which is potentially useful to both practi- tioners and researchers. They also suggest that the strong relationship between endorsing gambling as an escape and measures of disordered gambling may be ubiquitous.

Referens #

Weatherly, J. N., Dymond, S., Samuels, L., Austin, J. L., & Terrell, H. K. (2014). Validating the gambling functional assessment—revised in a United Kingdom sample. Journal of gambling studies, 30(2), 335-347.

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Olof Molander, Viktor Månsson och Anne H Berman.

Webblänk #

Informationens bäst-före-datum #

2022-01-01