The General Health Questionnaire 12

Beskrivning #

The General Health Questionnaire 12 (GHQ -12) är utvecklad från the General Health Questionnaire (GHQ), skalan används framförallt som ett screeninginstrument i både kliniska och befolkningsbaserade undersökningar. Den är utvecklad för att upptäcka ”fall” i motsats till ”icke fall”. Den är alltså en mer sjukdomsspecifik skala än en generell skala. Det är ett självskattningsformulär som tar cirka två minuter att fylla i.

General Health Questionnaire, GHQ-12 mäter självskattad, generell psykologisk hälsa hos allmänheten. Skalan används inte för diagnostik av psykologisk ohälsa. En hög poäng visar att det finns en potentiell risk för psykiatrisk problematik. Den består av 12 frågor. God reliabilitet och validitet.

Testet är tänkt att användas av personer över 16 år. Testet är valit både i normal-population och i klinisk population.

Behörighet #

Antal items #

12

Svarsalternativ #

Stämmer helt

Stämmer bra

Stämmer delvis

Stämmer inte alls

Scoring (poängsättning) #

Varje fråga har fyra svarsalternativ och kan poängsättas med 0, 0, 1, 1. Maxpoängen är då 12. Denna poängsättning används för att identifiera psykologisk ohälsa.

De individer som får värdet 3 eller högre på GHQ 12 definieras ha ett nedsatt välbefinnande.

Administrationstid #

2 minuter

Instruktion #

Självskattning

Respondentålder #

Över 16 år

Test-retest reliabilitet #

r = 0.78 to 0.9

engelska normer

Cronbachs alfa #

α = 0.77 to 0.93.

Engelska mått

α = 0.89 to 0.93. Svenska mått

Svenska normer #

Se här:
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/4181/1/ah1998_22.pdf

<br/>
<br/>

Skalan har 2013 utprövats på tsunamidrabbade svenskar. Högst diskriminativ förmåga uppnåddes då med en cut-off gräns på > 5 till skillnad från de tidigare rekommenderade > 3.

Svenska rättigheter #

Svensk översättning Sconfienza, C. (1998)

Abstract originalartikel #

Psychiatric interviews were carried out to validate the General Health Questionnaire-12 (GHQ-12; Goldberg, 1972) for use with staff of England’s National Health Service (NHS), and to determine the appropriate threshold score to identify probable cases. In a sample of 551 NHS staff, the correlation between the GHQ-12 and the Clinical Interview Schedule-Revised (CIS-R) was found to be .70. The receiver operating characteristic showed that a 3/4 threshold, higher than used in all but one previous study, gave the best conservative estimate of minor psychiatric morbidity. This threshold gave an estimated sensitivity of the GHQ-12 of .69 and specificity of .88. It reduced case rates by between 8% and 17% as compared with lower possible thresholds. Convergent and discriminant validation of the GHQ-12 was demonstrated through comparison with other measures of mental and physical health. (PsycINFO Database Record (c) 2012 APA, all rights reserved)


Referens #

Hardy, G. E., Shapiro, D. A., Haynes, C. E., & Rick, J. E. (1999). Validation of the General Health Questionnaire-12: Using a sample of employees from England’s health care services. Psychological Assessment 11(2), 159.
<br/>
Arnberg, F.K., Michel, P.-0., & Johannesson, K.B., Properties of Swedish Posttraumatic Stress Measures after a Disaster, Journal of Anxiety Disorders (2014). http://dx.doi.org/10.1016/j.janxdis.2014.02.005

Webblänk #