Gambling Pathways Questionnaire

Beskrivning #

Gambling Pathways Questionnaire (GPQ) är ett fristående instrument för att identifiera subtyper av problemspelare utifrån olika orsaker. Instrumentet är avsett att hjälpa kliniker att differentiera bland problemspelare och kunna individualisera behandlingsplaner.

Antal items #

48

Svarsalternativ #

1 (Håller inte alls med); 2; 3; 4; 5; 6 (Håller helt med).

Delskalor #

Stämningsläge före & efter; Vanvård/övergrepp i barndom; Stresshantering; Impulsivitet; Mening; Risktagande; Sexuellt risktagande; Antisocialitet.

Diagnos #

Hasardspelsyndrom

Cronbachs alfa #

Cronbachs alfa = 0.94

Svenska normer #

Inga kända

Svenska rättigheter #

Svensk översättning (2018) av Viktor Månsson, Olof Molander & Anne H Berman, Karolinska Institutet. Översättningen är godkänd av Lisa Nower och Alex Blaszczynski. Svenska GPQ är fri att använda i klinisk verksamhet och forskning (ej kommersiell).

Utländska rättigheter #

Copyright ©2016 by Lia Nower and Alex Blaszczynski. All Rights Reserved.

Abstract originalartikel #

The Pathways Model (Blaszczynski & Nower, 2002) is a theoretical framework that proposes three pathways for identifying etiological subtypes of problem gamblers. The model has been used to assist clinicians in developing individualized treatments that target not only the gambling behavior but also associated risk factors that may undermine recovery and precipitate relapse. The current study sought to develop and validate a new screening instrument, based on the Pathways Model for treatment-seeking gamblers. Participants were gamblers age 18 and over who scored 1+ symptoms on the Problem Gambling Severity Index of the Canadian Problem Gambling Index and presented to one of 22 participating treatment centers in Canada, the United States, and Australia (N = 1,176). Data were collected on 127 items, consisting of 62 core items that reflected variables in the Pathways Model and 65 experimental items derived from recent scholarly literature in gambling etiology. Exploratory and confirmatory factor analyses identified the following six factors: Antisocial Impulsive Risk-Taking, Stress-Coping, Mood Pre-Problem-Gambling Onset, Mood Post-Problem-Gambling Onset, Child Maltreatment, and Meaning Motivation. The Gambling Pathways Questionnaire showed excellent internal consistency (a = .937), with good to high reliability found for each of the six factors, ranging from .851 to .945. Cluster analysis results demonstrated that the three-factor model produced good model fit to the data: Cluster 1 (Behaviorally Conditioned Subtype), Cluster 2 (Emotionally Vulnerable Subtype) and Cluster 3 (Antisocial, Impulsive Risk-Taking Subtype). The present study is the first to present an empirical measure for assigning problem gamblers to etiological subtypes for use as a screening tool in treatment settings.

Referens #

Nower, L., & Blaszczynski, A. (2017). Development and validation of the Gambling Pathways Questionnaire (GPQ). Psychology of Addictive Behaviors, 31(1), 95.

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Viktor Månsson, Olof Molander & Anne H Berman.

Webblänk #