Gilles de la Tourette Syndrome – Quality of Life scale för patienter från 6 till 12 år gamla

Antal items #

27

Svarsalternativ #

Har du under de senaste 4 veckorna: t.ex. “1. Inte kunnat kontrollera alla dina rörelser? “
– ALDRIG
– SÄLLAN
– IBLAND
– OFTA
– ALLTID

Delskalor #

Vänligen ange hur nöjd du känner dig totalt sett med ditt liv just nu genom att sätta ett kryss på linjen mellan 0 (Extremt missnöjd med mitt liv) och 100 (Extremt nöjd med mitt liv).

Instruktion #

Att ha problem med hälsan kan påverka en persons livskvalitet på många olika sätt. Detta frågeformulär handlar om hur ditt problem med hälsan påverkar ditt välbefinnande. Vänligen sätt ett kryss i den ruta som bäst passar in på hur du känner dig. Lägg märke till att denna lista innehåller många problem som du kanske aldrig kommer uppleva.
Vänligen ange hur nöjd du känner dig totalt sett med ditt liv just nu genom att sätta ett kryss på linjen mellan 0 och 100.

Respondentålder #

6-12 år

Svenska rättigheter #

Svensk översättning av Per Andrén, Julia Franzé och Caroline Speiner (2018), BUP OCD & relaterade tillstånd, Stockholm.

Utländska rättigheter #

Andrea Cavanna

Abstract originalartikel #

Gilles de la Tourette syndrome is a chronic neuropsychiatric disorder that can have a detrimental impact on the health-related quality of life of children with the condition. To date no patient-reported health-related quality of life measures have been developed for children and adolescents in the English language. This study validated the first disease-specific scale for the quantitative assessment of health-related quality of life in 118 children and adolescents with Gilles de la Tourette syndrome (C&A-GTS-QOL) following language adaptation from Italian to English in the United Kingdom. Standard statistical methods were used to test the psychometric properties of the rating scale. Principal component factor analyses led to the identification of six health-related quality of life domains (cognitive, copro-phenomena, psychological, physical, obsessive-compulsive, and activities of daily living), explaining 66.7% of the overall variance. The C&A-GTS-QOL demonstrated satisfactory scaling assumptions and acceptability; validity was supported by interscale correlations (range 0.2-0.7), confirmatory factor analysis, and correlation patterns with other rating scales and clinical variables.

Referens #

Su, M. T., McFarlane, F., Cavanna, A. E., Termine, C., Murray, I., Heidemeyer, L., … & Murphy, T. (2017). The English Version of the Gilles de la Tourette Syndrome–Quality of Life Scale for Children and Adolescents (C&A-GTS-QOL) A Validation Study in the United Kingdom. Journal of child neurology, 32(1), 76-83.

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Jonathan Johansson

Webblänk #