Hypomania Checklist

Beskrivning #

Självskattningsformulär avseende tidigare hypomana episoder för screening av bipolärt syndrom hos vuxna meddepression. Patienten svarar först på frågor om sin aktuella och sin typiska sinnesstämning, jämfört med andra. Patienten uppmanas sedan att tänka på en period av förhöjd sinnesstämning (när du är ”uppåt”) och markera med Ja eller Nej om någon av 32 olika symtom/känslor/beteenden förekommit under denna period. Formuläret avslutas medflera frågor om förekomst och karaktär på eventuella sådana episoder.

Behörighet #

Personal inom hälso- och sjukvården.

Antal items #

8 frågor varav en fråga har 32 alternativ att markera med Ja eller Nej.

Svenska normer #

Svenska vuxna psykiatripatienter har ingått i den internationella studien bakom formuläret.

Svenska rättigheter #

Copyright på testformulär, manual och artiklar. Angsts artikel, som innehåller formuläret på engelska och den första svenska versionen av listan på 32 items, finns attläsa på www.bipolarlab.com/hcl.

Svenska reviderade versionen av testet, manualen och Angsts artikel får skrivas ut och användas fritt för ickekommersiellt bruk, förutsatt att dokumenten ej redigeras på något sätt och att ingen avgift tas ut för materialet.www.psykiatri.se

Utländska rättigheter #

Copyright på testformulär, manual och artiklar. Angsts artikel, som innehåller formuläret på engelska och den första svenska versionen av listan på 32 items, finns attläsa på www.bipolarlab.com/hcl.

Referens #

Angst, J., Adolfsson, R., Benazzi, F., Gamma, A., Hantouche, E., Meyer, T. D., Skeppar, P. & Scott, J. (2005). TheHCL-32: Towards a self-assessment tool for hypomanic symptoms in outpatients. Journal of Affective Disorders, 88(2),217-233.

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.