Historier från vardagslivet

Beskrivning #

”Mentaliseringstest” som består av 26 korta berättelser, vilka belyser 13 olika aspekter av socialt samspel och kommunikation, exempelvis vita lögner, missförstånd, att förstå andras avsikter, ironi, metaforer och motstridiga känslor. Till varje berättelse finns ett antal frågor kring mental inferens, det vill säga frågor som avser att undersökahuruvida en person förstår berättelsens ”mentala” aspekt. Vänder sig främst till professionella som kommer i kontakt med personer med misstänkt eller bekräftat Aspergers syndrom, men kan också användas som övningsmaterial förföräldrar till barn eller ungdomar med Aspergers syndrom.

Antal items #

26 berättelser

Respondentålder #

Barn och vuxna

Svenska normer #

I Kaland (2004) presenteras ett antal studier i vilka ”Historier från vardagslivet” använts.

Svenska rättigheter #

Hogrefe Psykologiförlaget www.hogrefe.se

Kostnad:

Boken Aspergers syndrom – Historier från vardagslivet (2004): 275:-

Berättelsehäfte: 60:-.

Referens #

Kaland, N. (2004). Aspergers syndrom – Historier från vardagslivet. Psykologiförlaget

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.