Interview for Dissociative Disorders and Trauma related Symptoms

Beskrivning #

Semistrukturerad diagnostisk intervju för dissociativa syndrom enligt DSM-IV och ICD-10 och för andra truamarelaterade symtom (Boon 2008).

Svenska normer #

Inga normer.

Ingen validering.

Nytt test, europeisk validering pågår.

Uppgift om publicering saknas.

Svenska rättigheter #

Ej publicerat

Utländska rättigheter #

Ej publicerat

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.