Inventory of Drinking Situations

Beskrivning #

Identifierar risksituationer för alkohol- eller drogkonsumtion

hos vuxna.

I kliniska sammanhang, t.ex. vid kartläggning och behandlingsplanering samt i forskningssammanhang.

Finns även för spelmissbruk.

Behörighet #

Villkor för användning Yrkeskrav: Erfarenhet av/utbildning i behandling

av alkoholberoende rekommenderas.

Antal items #

Frågeformulär, 100 frågor, 8 delskalor

Svarsalternativ #

Delskalor #

  1. Obehagliga känslor
  2. Fysiskt obehag
  3. Behagliga känslor
  4. Testande av personlig
  5. kontroll
  6. Sug/frestelser
  7. Konflikter med andra
  8. Socialt tryck
  9. Trevlig samvaro

Administrationstid #

Papper och penna. Tar ca 15 minuter.

Instruktion #

Manuellt efter mall, tid ca 5 minuter. Riskprofil för delskalorna finns.

Test-retest reliabilitet #

Item-total score correlation = .39 – .82 (ref 2).

Interbedömarreliabilitet: 92 % – 99 % för klassificering av items i kategorier

(ref 2).

Korrelerar med ADS, Alcohol Dependence Scale (r = .23 – .52) samt med

diverse externa variabler, t ex frekvens av och total alkoholkonsumtion (ref 2).

Cronbachs alfa #

Cronbachs Alfa = .87 – .96. (delskalor) (ref 2).

Svenska rättigheter #

Christina Scheffel Birath

Beroendecentrum

118 95 Stockholm

Tel 070-736 27 69

christina.scheffel-birath@sll.se

Utländska normer #

Jämförelsegrupper:

Kanada: Patienter med alkoholproblem (n = 343, 209 män och 134 kvinnor)

(ref 2).

Kanada: Patienter med alkoholproblem (n = 286) (ref 1).

Alkoholpatienter i öppenvård (n = 540), 108 från respektive land: Australien,

Canada, Mexiko, Polen, Sverige (ref 3).

Utländska rättigheter #

Copyright: Helen M Annis (engelska

versionen).

Referens #

1. Annis, HM, Graham, JM (1995). Profile Types on the Inventory of Drinking

Situations: Implications for Relapse Prevention Counselling. Psychology of

Addictive Behaviours 9 (3): 176-182.

2. Annis, HM, Graham, JM, Davis, CS (1987). Inventory of Drinking Situations

(IDS). User’s Guide. Toronto: Addiction Research Foundation.

3. Annis, HM, Sobell, LC, Ayala-Velazquez, H, Rybakowski, JK, Sandahl,

C, Saunders, B, Thomas, S, Ziolkowski, M (1996). Drinking-Related

Assessment Instruments: Cross-Cultural Studies. Substance Use & Misuse

31 (11/12): 1525-1546.

Webblänk #