Internet Evaluation and Utility Questionnaire

Scoring (poängsättning) #

Internet Evaluation and Utility Questionnaire utvecklades för att utvärdera erfarenheter hos respondenter som använt internetförmedlade behandlingsinterventioner. Ingen total eller delskalapoäng finns för Internet Evaluation and Utility Questionnaire, data presenteras vanligen per fråga.

Instruktion #

Följande frågor handlar om hur du tycker behandlingsprogrammet via internet fungerat. Vänligen uppskatta din upplevelse av behandlingsprogrammet genom att markera en siffra för varje fråga. Om du inte tycker det går att svara på någon fråga, markera alternativet ”KAN EJ SVARA”.

Cronbachs alfa #

alpha = .69

Svenska normer #

Inga kända

Svenska rättigheter #

Svensk översättning © 2023 Olof Molander, Josefin Särnholm och Nitya Jayaram-Lindström, Karolinska Institutet, efter godkännande av Lee M. Ritterband. Svenska IEUQ är fri att använda i forskning och klinisk verksamhet (ej kommersiell).

Referens #

Ritterband, L. M., Ardalan, K., Thorndike, F. P., Magee, J. C., Saylor, D. K., Cox, D. J., Sutphen, J. L., & Borowitz, S. M. (2008). Real world use of an Internet intervention for pediatric encopresis. Journal of Medical Internet Research, 10(2): e16. http://www.jmir.org/2008/2/e16/.

Thorndike, F. P., Saylor, D. K., Bailey, E. T., Gonder-Frederick, L. A., Morin, C. M., Ritterband, L. M. (2008). Development and perceived utility and impact of an Internet intervention for insomnia. E-Journal of Applied Psychology, 4(2), 32-42. http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/ejap/issue/view/19.

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Olof Molander