International Physical Activity Questionnaire

Beskrivning #

The International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) är ett internationellt använt självskattningsinstrument som avser att mäta fysisk aktivitet och inaktivitet för att kunna erhålla jämförbara data om hälsorelaterad fysisk aktivitet. IPAQ finns att tillgå i lång- samt kort version (senaste 3 respektive 7 dagarna) (Craig et al., 2003). I föreliggande uppsats har den korta versionen använts. IPAQ mäter en rad olika fysiska aktiviteter. Dessa aktiviteter är promenader, måttligt ansträngande aktiviteter och mycket ansträngande aktiviteter. Aktiviteterna ger poäng som sedan ger total poängsumma av personens fysiska aktivitet vid summering av tid i minuter och frekvens (dagar). Uträkning sker med hjälp av Metabolic Energy Turnover (MET) som avser energiförbrukning förbrukat vid en viss aktivitet. Resultaten visar att mätinstrumentet är acceptabelt för att mäta fysisk aktivitet i olika arenor och på olika språk. Det kan också användas i forskningssyfte och för utvärdering av folkhälsoprogram (Craig et al., 2003; Ekelund et al., 2006).

Antal items #

8

Scoring (poängsättning) #

Tidsintervall #

De senaste 7 dagarna.

Instruktion #

Följande frågor handlar om fysisk aktivitet. Vi är intresserade av att ta reda på all typ av fysisk aktivitet som utförs. Frågorna innefattar tid som du varit fysiskt aktiv de senaste 7 dagarna. Svara på frågorna även om du inte anser dig vara en aktiv person. Inkludera alla aktiviteter under såväl arbete, transporter, hushållsarbete, trädgårdsarbete, fritidsaktiviteter som planerad träning.

Webblänk #

Informationens bäst-före-datum #

2028-12-24