Kiddie Sads Present and Lifetime version

Beskrivning #

K-SADS är en intervjubaserad, semistrukturerad diagnostisk intervju för barn och ungdomar. Syftet är att undersöka nuvarande och tidigare episoder av psykopatologi hos barn och ungdomar i enlighet med kriterierna i DSM-III och DSM-IV. Föräldrarna och barnet/ungdomen intervjuas var för sig.

Behörighet #

Utbildning i testet, klinisk erfarenhet och god kännedom om DSM-IV rekommenderas.

Administrationstid #

Ca 75 min. för barn/ungdom resp. föräldrar (150 minuter totalt).

Respondentålder #

6-18 år

Svenska rättigheter #

University of Pittsburgh Department of Psychiatry: www.wpic.pitt.edu/ksads.Copyright finns.

Testet får inte ändras utan tillstånd.

Svenska versionen finns på www.sahlgrenska.se/su/bup/tester.

Utländska rättigheter #

University of Pittsburgh Department of Psychiatry: www.wpic.pitt.edu/ksads.Copyright finns.

Testet får inte ändras utan tillstånd.

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.