Life Events Checklist / Checklista för livshändelser

Beskrivning #

Life Events Checklist utgör den första delen av den kliniska PTSD-intervjun CAPS som syftar till att identifiera traumatiska händelser.

Antal items #

17

Svarsalternativ #

Hände mig / Vittne till / Fick veta om den / Inte säker på / Gäller inte

Delskalor #

Okänt.

Tidsintervall #

Hela personens livstid (såväl uppväxten som vuxenlivet)

Administrationstid #

5 minuter

Instruktion #

Nedan finns ett antal svåra och smärtsamma saker som ibland händer människor uppräknade. Kryssa i för varje händelse i en eller flera av rutorna om: (a) den har hänt dig personligen, (b) du har varit vittne till att den har hänt någon annan, (c) du fick veta att den hände någon nära dig, (d) du är inte säker på om den passar in, (e) den gäller inte dig. Var säker på att du räknar med hela din livstid (såväl uppväxten som vuxenlivet) när du går igenom listan av händelser.

Respondentålder #

Okänt.

Test-retest reliabilitet #

I nyligen genomförda psykometriska studier på CAPS som helhet visar CAPS en test-retest reliabilitet på r = 0,78

Cronbachs alfa #

I nyligen genomförda psykometriska studier på CAPS som helhet visar CAPS en alfa på α = 0,88

Svenska normer #

Okänt.

Svenska rättigheter #

Okänt.

Utländska normer #

Okänt.

Utländska rättigheter #

Frank Weathers (weathfw@mail.auburn.edu)

Abstract originalartikel #

Abstract originalartikel: The Clinician-Administered PTSD Scale (CAPS) is a structured interview for assessing posttraumatic stress disorder (PTSD) diagnostic status and symptom severity. In the 10 years since it was developed, the CAPS bas become a standard criterion measure in the field of traumatic stress and bas now been used in more than 200 studies. In this paper, the authors first trace the history of the CAPS and provide an update on recent developments. They then review the empirical literature, summarizing and evaluating the findings regarding the psychometric properties of the CAPS. The research evidence indicates that the CAPS bas excellent reliability, yielding consistent scores across items, raters, and testing occasions. There is also strong evidence of validity: The CAPS bas excellent convergent and discriminant validity, diagnostic utility, and sensitivity to clinical change. Finally, the authors address several concerns about the CAPS and offer recommendations for optimizing the CAPS for various clinical research applications.

Referens #

Weathers, F.W., Keane, T.M., & Davidson, R.T. (2001). Clinician-administered
PTSD scale: A review of the first ten years of research. Depression and
Anxiety, 13, 132-156.

Informationens bäst-före-datum #

2026-09-01