LIE/BET

Beskrivning #

LIE/BET är ett screeninginstrument för Hasardspelsyndrom. LIE/BET nämns i Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd Behandling av spelmissbruk och spelberoende.

Antal items #

2

Svarsalternativ #

Ja, nej

Delskalor #

Inga

Scoring (poängsättning) #

Varje ”ja” ger en poäng. En poäng eller flera indikerar att vidare bedömning av spelproblem bör göras.

Diagnos #

Hasardspelsyndrom

Instruktion #

“Här är ett antal påståenden om spel om pengar. Svara så noggrant och ärligt som möjligt genom att markera det alternativ som gäller för dig.”

Svenska normer #

Inga kända.

Svenska rättigheter #

Svensk översättning © 2018 Olof Molander & Anne H Berman, Karolinska Institutet. Svenska LIE/BET är fri att använda i forskning och klinisk verksamhet (ej kommersiell).

Abstract originalartikel #

Summnary.-A 2-item questionnaire was derived from 10 DSM-IV criteria for pathological gambling. Subjects were 362 men, 191 classified as pathological gamblers and 171 as non problem-gambling controls. The two items were significant in sensitivity and negative predictive value and significant in specificity and positive predictive value.

Referens #

Johnson, E. E., Hamer, R., Nora, R. M., Tan, B., Eisenstein, N., & Engelhart, C. (1997). The Lie/Bet Questionnaire for screening pathological gamblers. Psychological reports, 80(1), 83-88.

Johnson, E. E., Hamer, R. M., & Nora, R. M. (1998). The Lie/Bet Questionnaire for screening pathological gamblers: a follow-up study. Psychological reports, 83(3_suppl), 1219-1224.

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Olof Molander & Anne H Berman.

Webblänk #

Svenska LIE/BET finns publicerad på kunskapsguiden.se och spelprevention.se.