Lifetime Incidence of Traumatic Events – självskattning och föräldrar

Beskrivning #

instrument för att fånga ett barns utsatthet för olika traumatiska livshändelser samt påverkan av respektive händelse. Självskattningsformulär eller föräldraformulär med 16 beskrivningar av livshändelser. För de händelser som barnet/föräldern anger att de har förekommit, besvaras följdfrågor om hur många tillfällen och vid vilken ålder det hände samt hur störande händelsen var då och är nu för barnet.

Antal items #

16 frågor.

Administrationstid #

Tar 5 minuter att fylla i och 1 minut att scora.

Respondentålder #

7 år och äldre

Test-retest reliabilitet #

r = 0.76 (Nilsson m.fl. 2010).

Svenska normer #

Svensk validering baseras på 400 svenska tonåringar (Nilsson m.fl 2010).

Svenska rättigheter #

Ricky Greenwald, Child Trauma Institute www.childtrauma.com (har även de svenska formulären).

Initial kostnad:

Svenska formulär LITE-S och LITE-F: $20. Via e-post: $15.

Fortsatt användning: Ingen kostnad (fritt att kopiera).

Utländska rättigheter #

Ricky Greenwald, Child Trauma Institute www.childtrauma.com

Referens #

Nilsson, D., Gustafsson, P. E. & Svedin, C. G. (2010). Self-reported potentially traumatic life events and symptoms ofpost-traumatic stress and dissociation. Nordic Journal of Psychiatry, 64(1), 19-26.

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.