Leyton Obsessional Inventory

Beskrivning #

Självskattningsformulär som avser att kartlägga tvångssymtom. 69 frågor av ja/nej-karaktär, följt av en femgradig skattning av graden av motstånd och en fyrgradig skattning av hur störande problemet är. Resultatet anges i skalorna symtom, karaktärsdrag, motstånd och hinder. Utformades ursprungligen för att bedöma vad som kallades houseproud housewives, vilket gör att en del frågor saknar klinisk relevans. Barnversionen LOI-CV är lättare att använda.

Antal items #

69 frågor (Short version 20 frågor)

Respondentålder #

Vuxna

Barn (LOI-CV)

Svenska normer #

Inga svenska normer. Ingen svensk validering. Uppgift om svensk version saknas.

Svenska rättigheter #

Inte förlagsutgivet

Utländska rättigheter #

Inte förlagsutgivet

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.