Lausanne Trilogue Play/Triadfilmning

Beskrivning #

Diagnostik och behandling av föräldrar och ”triaden” (barnet och dess två föräldrar/motsvarande). Samspel filmas i fyra scener, sammanlänkade av övergångar. Varje scen och övergång belyser en aspekt av familjens samspel: Deltagande, Organisation, Gemensamt fokus, Känslomässig kontakt. Återgivning med video till föräldrarna i samtal med särskild uppmärksamhet på samspelet.

Administrationstid #

Filmningen brukar ta 15-20 minuter.

Respondentålder #

Späda och små barn och deras föräldrar/motsvarande

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.