Machover-Draw a Person

Beskrivning #

Bedömning av barns generella och psykodynamiska utveckling. Projektivt teckningstest.

Behörighet #

Leg. psykolog

Antal items #

Två tecknade människofigurer. Ett frågeformulär med 31 frågor om de tecknade figurerna.

Respondentålder #

4-12 år

Svenska normer #

Gunnar Öberg gjorde 1964 en standardiserings-, normerings-, och valideringsundersökning. Del III i Blomberg & Cleve(1997) innehåller bl.a. en presentation av teckningar från ett urval av barn i Sverige, vilken kan fungera somreferensmaterial.

Svenska rättigheter #

Hogrefe Psykologiförlaget www.hogrefe.se

Kostnad:

Manual (Blomberg & Cleve 1997): 450 kr.

10 st registreringsformulär: 210 kr.

Referens #

Blomberg B. och Cleve E. (1997): Machovertestet – handbok med utvecklingsteoretiska perspektiv. Stockholm: Psykologiförlaget.

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.