Meta-Cognitions Questionnaire

Beskrivning #

Mäter antaganden om orostankar, attityder och processer associerade med kognitioner. Innehåller fem faktorer (Problemlösning & positiva orosantaganden, Antaganden om kontrollerbarhet, Metakognitionsduglighet, Kognitiv självmedvetenhet.)

Antal items #

65 (dock finns det en förkortad variant med 30 frågor – se här: https://doi.org/10.1016/j.paid.2008.04.005 )

Svarsalternativ #

1 = stämmer inte alls,
2 = stämmer något,
3 = stämmer granska bra,
4 = stämmer mycket bra.

Delskalor #

Fem delskalor:

1. Problem solving and positive worry beliefs (item 1, 9, 12, 22, 26, 27, 30, 32, 35, 38, 44*, 46, 52, 54, 56, 60, 62, 63, 65)

2. Beliefs about controllability (item 2, 5, 8, 11, 13, 18, 21, 31, 33, 36, 40, 42, 45, 48, 53, 64)

3. Meta-cognitive efficiency (item 3, 10, 16, 24, 28, 43, 47, 51, 57, 58)

4. General negative beliefs, including responsibility and superstition (item 7, 15, 17, 19, 29, 34, 37, 39, 41*, 49, 50, 55, 59)

5. Cognitive self-consciousness (item 4, 6, 14, 20*, 23, 25, 61)

Items med stjärna har omvänd poängsättning.

Scoring (poängsättning) #

Automatisk rättningsmall i Excel finns här: http://carlbring.se/form/mcq.xls

Tidsintervall #

Ingen. ”Hur mycket man generellt håller med”

Administrationstid #

15-20 minuter

Instruktion #

Detta formulär handlar om hur människor ser på sitt tänkande. Påståendena nedan har tidigare uttryckts av ett antal personer. Läs varje påstående och avgör hur mycket du generellt håller med genom att göra en ring kring den siffran du tycker stämmer. Vänligen svara på samtliga frågor. Det finns inga svar som är rätt eller fel.

Respondentålder #

Okänt.

Test-retest reliabilitet #

r = 76-.89. Hela skalan; r=.94. (5 veckor)

Cronbachs alfa #

α = 0. 72-0.89

Svenska normer #

Kan finnas i svensk psykologexamensuppstas från Uppsala cirka år 1999

Svenska rättigheter #

Översatt av Per Carlbring.

Utländska normer #

GAD: faktor 1: M=32.9 (sd=10.0)
GAD: faktor 2: M=47.5 (sd=7.7)
GAD: faktor 3: M=22.8 (sd=8.0)
GAD: faktor 4: M=27.7 (sd=6.2)
GAD: faktor 5: M=16.5 (sd=5.4)

OCD: faktor 1: M=29.4 (sd=11.1)
OCD: faktor 2: M=51.1 (sd=8.2)
OCD: faktor 3: M=21.4 (sd=7.8)
OCD: faktor 4: M=31.1 (sd=10.5)
OCD: faktor 5: M=21.9 (sd=2.6)

Normal: faktor 1: M=29.6 (sd=8.8)
Normal: faktor 2: M=26.0 (sd=6.3)
Normal: faktor 3: M=15.5 (sd=4.2)
Normal: faktor 4: M=19.7 (sd=6.7)
Normal: faktor 5: M=14.9 (sd=4.1)

Utländska rättigheter #

Adrian Wells

MCQ-30 kan köpas via: https://mct-institute.co.uk/therapist-resources/

Abstract originalartikel #

This report describes the development of the Meta-Cognitions Questionnaire to measure beliefs about worry and intrusive thoughts. Factor analyses of the scale demonstrated five empirically distinct and relatively stable dimensions of meta-cognition. Four of the factors representing beliefs were: Positive Beliefs About Worry; Negative Beliefs About the Controllability of Thoughts and Corresponding Danger; Cognitive Confidence; and Negative Beliefs about Thoughts in General, including Themes of Superstition, Punishment and Responsibility. The fifth factor represented Meta-Cognitive processes — Cognitive Self-Consciousness — a tendency to be aware of and monitor thinking. The measure showed good psychometric properties on a range of indices of reliability and validity. Scores on the questionnaire subscales predicted measures of worry proneness, proneness to obsessional symptoms, and anxiety. Regression analyses showed that the independent predictors of worry were: Positive Beliefs about Worry; Negative Beliefs About the Controllability of Thoughts and Corresponding Danger; and Cognitive Confidence. Significant differences in particular MCQ subscales were demonstrated between patients with intrusive thoughts, clinical controls and normals. The implications of these findings for models of worry and intrusive thoughts are discussed.

Referens #

Cartwright-Hatton, S., & Wells, A. (1997). Beliefs about Worry and Intrusions: The Meta-Cognitions Questionnaire and its Correlates. Journal of Anxiety Disorders, 11, 279-296.

Wells, A. (1997). Cognitive therapy of anxiety disorders: A practice manual and conceptual guide. Chichester: Wiley.

Wells, A., & Cartwright-Hatton, S. (2004). A short form of the metacognitions questionnaire: Properties of the MCQ-30. Behaviour Research and Therapy, 42(4), 385-396. doi:10.1016/S0005-7967(03)00147-5

Webblänk #

Informationens bäst-före-datum #

2023-12-24