Marschak Interaction Method

Beskrivning #

MIM är en strukturerad teknik för att observera och bedöma relationen mellan två individer, t.ex. förälder och barn eller lärare och elev. En serie enkla uppgifter belyser en mängd beteenden i fyra dimensioner: Structure, Engagement, Nurture och Challenge.

Förälderns förmåga bedöms, liksom barnets förmåga att svara på förälderns ansträngningar. Både problem och styrkor i relationen bedöms. Avsett att använda som ett av underlagen vid behandlingsplanering vid relationsproblem samt vid bedömning i frågor om vårdnad, umgänge, fosterhemsplacering eller adoption. Barnet och föräldern filmas och därefter görs en noggrann analys innan resultatet ges skriftligt eller som muntlig feedback med visning av utvalda filmavsnitt.

Behörighet #

Inga formella kravpå utbildning.

Kurser ges i USA och Storbritannien (5 dagars introduktion i Theraplay och MIM).

Administrationstid #

30-60 minuter filmat samspel

Svenska normer #

Inga svenska normer

Svenska rättigheter #

The Theraplay Institute www.theraplay.org

Kostnad:

$60.00 för manual och uppgiftskort (både förskole- och skolålder)

Utländska rättigheter #

The Theraplay Institute www.theraplay.org

Kostnad:

$60.00 för manual och uppgiftskort (både förskole- och skolålder)

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.