Mitt Sociala Nätverk

Beskrivning #

En metod för kartläggning av barn och ungdomars sociala nätverk. En traditionell nätverkskarta kompletteras med frågor för att ge kvalitativ information om nätverket. Metoden kan användas vid psykolog- och socialtjänstutredningar samt vid psykoterapeutiska samtal för att ge information om patientens sociala liv.

Administrationstid #

Cirka 30 minuter

Respondentålder #

7-14 år

Svenska rättigheter #

Hogrefe Psykologiförlaget www.hogrefe.se

Initial kostnad:

Manual kostar 330 kr

10 st intervjuhäften kostar 265 kr.

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.