Nijmegen Motivation List 2

Beskrivning #

NML2 (Keijsers, Schaap, Hoogduin, Hoogsteyns & de Kemp; 1997) är ett självskattningsformulär som mäter patienters motivation för psykoterapi. Formuläret syftar till att ta reda på hur mycket patienten är beredd att anstränga sig, hur mycket de lider av det problem de sökt hjälp för och hur mycket de tror på förbättring som följd av den terapi de påbörjat. Testet består av 34 items där patienten tar ställning till olika påståenden. Varje item skattas enligt en sexgradig poängskala där 1 står för “stämmer inte alls” och 6 betyder “stämmer helt och hållet”. Validiteten och reliabiliteten har funnits god för detta formulär. Cronbach’s alfa för detta formulär beräknades gemensamt för både spindelfobistudien och ormfobistudien och var α=0.76.

Antal items #

25

Svarsalternativ #

1=inte alls, 2=ganska dåligt, 3=varken bra eller dåligt, 4=ganska bra, 5=helt och hållet

Administrationstid #

5-10 minuter

Instruktion #

Läs igenom varje påstående nedan och bedöm hur mycket det stämmer med ditt sätt att tänka om behandlingen. Svara genom att ringa in den siffra som bäst motsvarar din åsikt. Din terapeut kommer inte att få ta del av dina svar, varken under pågående terapi eller efter avslutningen

Test-retest reliabilitet #

Okänt

Cronbachs alfa #

α = 0.76

Svenska rättigheter #

Okänt. Lars-Göran Öst har översatt. Studenter vid psykologutbildningarna och praktiserande läkare och psykologer använda formuläret utan kostnad.

Utländska rättigheter #

Ger Keijsers, Department of Clinical Psychology and Personality, Catholic University of Nijmegen, PO Box 9104, 6500 HE Nijmegen, The Netherlands. AllartvanDam@cs.com

Abstract originalartikel #

Abstract originalartikel: The Nijmegen Motivation List 2 (NML2) is a new instrument to assess patient motivation for psychotherapy. A previous version of the instrument was associated with positive treatment outcome in cognitive-behaviour therapy in several studies but its psychometric properties were poor. The present study investigated the NML2’s factorial structure, psychometric properties, and predictive value for treatment outcome. The NML2 was completed by 133 outpatients. Three factors were found: preparedness, distress, and doubt. Internal consistencies and re-test reliabilities of the factors were reasonable. The NML2 total score and preparedness were associated with proximal treatment helpfulness and with treatment drop-out. Distress and doubt were not. These findings corroborate those found with the earlier NML version. Rather than assuming that the relationship between motivation factors and treatment outcome is mediated by the amount or quality of treatment or homework compliance, it is proposed that motivation for treatment is the first step in the patient’s change process itself.

Referens #

E. Allart-van Dam, C. Hosman, G.P.J. Keijsers (2004): A new instrument to assess participant motivation for involvement in preventive interventions. Journal of Clinical Psychology 60(6), 555-565

Keijsers, G. P. J., Schaap, C. P. D. R., Hoogduin, C., Hoogsteyns, B., & de Kemp, E. C. M. (1999). Preliminary results of a new instrument to assess patient motivation for treatment in cognitive-behaviour therapy. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 27, 165-179