NODS-CLIP

Beskrivning #

NODS-CLIP är ett screeninginstrument för Hasardspelsyndrom. NODS-CLIP nämns i Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd Behandling av spelmissbruk och spelberoende.

Antal items #

3

Svarsalternativ #

Ja, nej

Delskalor #

Inga

Scoring (poängsättning) #

Varje ”ja” ger en poäng. En poäng eller flera indikerar att vidare bedömning av spelproblem bör göras.

Diagnos #

Hasardspelsyndrom

Instruktion #

“Här är ett antal påståenden om spel om pengar. Svara så noggrant och ärligt som möjligt genom att markera det alternativ som gäller för dig.”

Svenska rättigheter #

Svensk översättning © 2018 Olof Molander & Anne H Berman, Karolinska Institutet. Översättningen är godkänd av Rachel Volberg. Svenska NODS-CLIP är fri att använda i forskning och klinisk verksamhet (ej kommersiell).

Abstract originalartikel #

Despite high rates of comorbidity among pathological gambling, substance use disorders, and other psychiatric conditions, health professionals rarely screen their clients for gambling problems. We report on the performance of the NODS-CLiP, an existing brief, three-item screen for prob- lem and pathological gambling, and an alternative four-item screen that demonstrates improved sensitivity, good positive and negative predictive power, and invariance across key demographic groups. Given the high rates of comorbidity, routine and accurate identification of gambling-related problems among individuals seeking help for substance abuse and re- lated disorders is important. The original and the alternative brief screens are likely to be useful in a range of clinical settings. (Am J Addict 2011;20:220–227)

Referens #

Volberg, RA, Munck, IM, Petry, NM. A quick and simple screening method for pathological and problem gamblers in addiction programs and practices. The American Journal on Addictions. 2011; 20(3):220- 7.

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Olof Molander & Anne H Berman.

Webblänk #

Svenska NODS-CLIP finns publicerad på kunskapsguiden.se och spelprevention.se.