The NORC Diagnostic Screen for Gambling Problems

Beskrivning #

The NORC Diagnostic Screen for Gambling Problems (NODS) är ett självskattningsformulär för (penga)spelberoende och mäter svårighetsgraden utifrån kategorierna riskabla spelvanor, spelproblem samt spelmissbruk eller spelberoende under tidsrymden livstid, senaste året eller de senaste 30 dagarna. NODS nämns i Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd Behandling av spelmissbruk och spelberoende.

Antal items #

17

Svarsalternativ #

Ja, nej

Delskalor #

Inga

Scoring (poängsättning) #

Varje ja-svar på följande frågor ger 1 poäng.

[1 eller 2], 3, 5, 7, [8 eller 9], 10, 12, 13, [14 eller 15 eller 16], 17.

Om respondenten svarar ja på mer än en fråga i en gruppering (till exempel [8 eller 9]), räkna ihop svaren till 1 poäng.

Diagnos #

Obs! Nods bygger på DSM-IV och inte DSM-5 (och ett kriterie har ju tagits bort – se här: Hasardspelsyndrom är nya namnet på spelberoende )

Tidsintervall #

Finns i 3 varianter: livstid, senaste året eller de senaste 30 dagarna.

Administrationstid #

5 minuter

Instruktion #

“Här är ett antal påståenden om spel om pengar. Svara så noggrant och ärligt som möjligt ge-nom att markera det alternativ som gäller för dig.”

Test-retest reliabilitet #

r = 0.99 (livstidversion)

Cronbachs alfa #

α = 0.88 (livstidversion)

Svenska normer #

0 poäng = Inga problem

1–2 poäng = Riskabla spelvanor

3–4 poäng = Problemspelande

5–10 poäng = sannolikt hasardspelsyndrom (spelberoende)

Fager, M. (2007). How does one measure gambling problems? Reliability and validity of the NORC DSM-IV Screen for gambling problems. C-uppsats, 20 hp, Linköpings Universitet, Linköping. Ladda ner uppsatsen.

Svenska rättigheter #

Svensk översättning NODS © 2018 Olof Molander, Anne H Berman, Karolinska Institutet; & Jakob Jonsson, Stockholms universitet. Översättningen är godkänd av Rachel Volberg. Svenska NODS är fri att använda i klinisk verksamhet och i forskning (ej kommersiell).

Utländska rättigheter #

National Opinion Research Center at the University of Chicago (Gerstein-Dean@norc.uchicago.edu)

Abstract originalartikel #

The present study examined the reliability, validity, and clinical utility of a brief self-report measure of gambling behavior, the National Opinion Research Center DSM-IV Screen for Gambling Problems (NODS). Participants were 157 consecutively enrolled male military veterans taking part in substance use disorder treatment. The NODS displayed good internal consistency. Concurrent and discriminant validity were demonstrated by comparing scores on the NODS to scores on the South Oaks Gambling Screen and to a measure of medical problems, respectively. Overall, the NODS appears to be a reliable, valid, and clinically useful measure of gambling problems among patients in substance use disorder treatment programs. (Am J Addict 2008;17:392–395)

Referens #

Vetenskapliga artiklar, internationella

Hodgins, D. C. (2004). Using the NORC DSM Screen for Gambling Problems as anoutcome meas-ure for pathological gambling: psychometric evaluation. Addictive Behaviors, 29(8), 1685-1690.

Wickwire, E. M., Burke, R. S., Brown, S. A., Parker, J. D., & May, R. K. (2008). Psychometric Evalua-tion of the National Opinion Research Center DSM‐IV Screen for Gambling Problems (NODS. American Journal on Addictions, 17(5), 392-395.

Övriga publikationer, internationella

Gerstein, D, Hoffman J, Larison C, et al. (1999). Gambling Impact and Behavior Study: Report to the National Gambling Impact Study Commission. Chicago, Ill. National Opinion Research Center at the University of Chicago.

Övriga publikationer, svenska

Fager, M. (2007). How does one measure gambling problems? Reliability and validity of the NORC DSM-IV Screen for gambling problems. C-uppsats, 20 hp, Linköpings Universitet, Linköping.

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Jakob Jonsson

Webblänk #

Svenska NODS finns publicerad på kunskapsguiden.se och spelprevention.se.