Outcome Rating Scale

Beskrivning #

ORS är ett mycket kort formulär och består endast av 4 frågor som gäller följande områden: Individuellt (personligtvälbefinnande), Nära relationer (familj och vänner), Socialt (arbete, skola, vänner) och Allmänt (livet i allmänhet) som skattas enligt en s.k. VAS-skala (står för Visuell Analog Skala). ORS utvecklades som en kortversion till OQ 45.2 (Outcome Questionnaire 45.2 av Lampert, Hansen et al 1996). ORS är tänkt att användas flera gånger under en behandling eller psykoterapi för att ge ett mått på psykiskt mående och behandlingsframsteg.

ORS har en hög intern reliabilitet och man diskuterar om de 4 frågorna mäter ungefär samma sak: En globalobehagsfaktor. Vetenskapliga artiklar betraktar dock ORS som en funktionell och balanserad ersättare av det längreformuläret OQ-45. Det finns en hög samstämmighet mellan ORS och OQ-45.

Respondentålder #

Utarbetat för vuxna. Bör kunna användas även för ungdomar.

Test-retest reliabilitet #

r = 0.58 enligt Scott D Miller m.fl. (2003)

Svenska normer #

Finns ej svenska normer

Svenska rättigheter #

Copyright finns. Fritt att hämta och använda efter signerat licensavtal på http://www.scottdmiller.com där även en manualkan beställas.

Kostnadsfritt

Utländska rättigheter #

Copyright finns. Fritt att hämta och använda efter signerat licensavtal på http://www.scottdmiller.com där även en manual kan beställas.

Kostnadsfritt

Referens #

Miller, S. D., Duncan, B. L., Brown, J., Sparks, J. A., Claud, D. A. (2003). The outcome rating scale: A preliminairystudy of the reliability, validity, and feasibility of a brief visual analog measure. Journal of Brief Therapy, 2(2) 91-100.

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.

YouTube #