Object Relations Test

Beskrivning #

Projektivt bildtematiskt personlighetstest. ORT består av 3 serier med 4 motiv av människofigurer i olika interpersonella situationer. De sammanlagt 12 bilderna är avsedda att tillhandahålla en ram/norm utifrån vilken testpersonens projektioner av relationsmässiga mönster kan åskådliggöras. Bilderna har varierande ambivalensgrad.

Behörighet #

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Antal items #

Sammanlagt 12 bilder

Administrationstid #

Ca 45 minuter för administrering och 30 minuter för tolkning och analys

Respondentålder #

14 år – vuxen

Svenska rättigheter #

Hogrefe Psykologiförlaget www.hogrefe.se

Initial kostnad: Manual 1500 kr, bilder (alla 12) 2350 kr

Ingen kostnad för fortsatt användning.

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.