Pediatric Side Effect Checklist

Beskrivning #

Screening av läkemedelsbiverkningar.

Självskattningsformulär. På en 4-gradig likertskala skattas upplevd förekomst av olika biverkningar.

Antal items #

47 beskrivna biverkningar plus 1 öppen fråga

Svarsalternativ #

På en 4-gradig likertskala skattas upplevd förekomst av olika biverkningar.

Respondentålder #

Barn och vuxna under läkemedelsbehandling

Svenska rättigheter #

Inte förlagslagd. Fri att använda.

Svensk version finns som bilaga 1 i kapitlet Bipolärt syndrom i BUP Stockholms Riktlinjer till stöd för bedömning ochbehandling, www.bup.se.

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.