Pain Catastrophizing Scale (PCS)

Beskrivning #

PCS avser att mäta graden av smärtrelaterade katastroftankar och emotioner hos patienter med smärta.

 

Antal items #

13

 

Svarsalternativ #

0 = inte alls, 1 = i liten utsträckning, 2 = i måttlig utsträckning, 3 = i stor utsträckning, 4 = hela tiden

 

Delskalor #

Tre stycken:
1. Ruminering (rumination) item: 8, 9, 10, 11
2. Förstoring (magnification) item: 6, 7, 13
3. Hjälplöshet (helplessness) item: 1, 2, 3, 4, 5, 12

 

Scoring (poängsättning) #

(1) Summera alla frågor inom varje subskala.
(2) Summera alla 13 frågorna.
För subskala Ruminering är max poäng = 16.
För subskala Förstoring är max poäng = 12.
För subskala Hjälplöshet är max poäng = 24.

 

Tidsintervall #

Okänt.

 

Administrationstid #

10 minuter

 

Instruktion #

Någon gång upplever vi alla smärta eller besvär. Det kan gälla huvudvärk, tandvärk eller ont från musklerna. Vi är intresserade av de tankar och känslor du har när du upplever smärta, värk eller besvär. Använd skalan nedan för att skatta i vilken utsträckning dessa tankar och känslor gäller för just dig.

 

Respondentålder #

Finns i två versioner: en för vuxna individer och en för barn

 

Test-retest reliabilitet #

Ingen rapportering finns.

 

Cronbachs alfa #

α = 0.87 (hela skalan)
α = 0.87 (ruminering), α = 0.60 (förstoring), α = 0.79 (hjälplöshet)

 

Svenska normer #

Okänt.

 

Svenska rättigheter #

Okänt.

 

Utländska normer #

För patienter med långvarig ryggsmärta: medel = 22; std = 9.3
För patienter med fibromyalgi: medel = 24.8; std = 12.2

Normer finns för vuxna (20-65 år) individer utan långvarig värk och för smärtpatienter (19-53 år) (Osman, Barrios, Gutierrez, Kopper, Merrifield, Grittmann, 2000).

 

Utländska rättigheter #

Michael Sullivan, Department of Psychology and Department of Psychiatry, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada

 

Abstract originalartikel #

Abstract originalartikel: In Study I, the Pain Catastrophizing Scale (PCS) was administered to 425 undergraduates. Analyses yielded a three component solution comprising (a) rumination, (b) magnification, and (c) helplessness. In Study 2, 30 undergraduate participants were classified as catastrophizers (n = 15) or noncatastrophizers (n = 15) on the basis of their PCS scores and participated in a cold pressor procedure. Catastrophizers reported significantly more negative pain-related thoughts, greater emotional distress, and greater pain intensity than noncatastrophizers. Study 3 examined the relation between PCS scores, negative pain-related thoughts, and distress in 28 individuals undergoing an aversive electrodiagnostic medical procedure. Catastrophizers reported more negative pain-related thoughts, more emotional distress, and more pain than noncatastrophizers. Study 4 examined the relation between the PCS and measures of depression, trait anxiety, negative affectivity, and fear of pain. Analyses revealed moderate correlations among these measures, but only the PCS contributed significant unique variance to the prediction of pain intensity.

 

Referens #

Sullivan, M.J.L., Bishop, S.R., & Pivik, J. (1995). The Pain Catastrophizing Scale:
Development and validation. Psychological Assessment, Vol 7(4), 524-532.

Osman, A., Barrios, F.X., Kopper, B.A., Hauptmann, W., Jones, J., & O’Neill, E. (1997).
Factor structure, reliability, and validity of the Pain Catastrophizing Scale. Journal of
Behavioral Medicine, Vol 20(6), 589-605.

Osman, A., Barrios, F.X., Gutierrez, P.M., Kopper, B.A., Merrifield, T., & Grittmann, L.
(2000). The Pain Catastrophizing Scale: Further psychometric evaluation with adult samples.
Journal of Behavioral Medicine, Vol 23(4), 351-365.

Severeijns, R., van den Hout, M.A., Vlaeyen, J.W., & Picavet, H.S. (2002). Pain
catastrophizing and general health status in a large Dutch community sample. Pain, 99(1-2),
367-76.

Van Damme, S., Crombez, G., Bijttebier, P., Goubert, L., & van Houdenhove, B. (2002). A confirmatory factor analysis of the Pain Catstrophizing Scale: invariant across clinical and non-clinical populations. Pain, 96, 319-324.