Panikdagbok

Beskrivning #

Används dagligen initialt för att mäta panikattackernas DSM-IV symptom, intensitet, duration, om den var väntad/oväntad. Vidare görs en daglig skattning av dagens genomsnittliga ångestnivå).

Antal items #

Individuellt beroende på antalet attacker.

Svarsalternativ #

Individuellt beroende på antalet attacker.

Delskalor #

Panikattacker respektive daglig ångest

Tidsintervall #

En dag

Administrationstid #

Individuellt beroende på antalet attacker. Ca 5 minuter

Instruktion #

Registrera här varje panikattack som du upplever under dagen. En panikattack är en episod av intensiv rädsla eller obehag där några av nedanstående symptom utvecklas hastigt och når sin topp inom 10 minuter. Sätt ett kryss (x) för varje upplevt symptom vid varje attack. Uppskatta sedan hur intensiv attacken var (se “skala A” nedan), hur länge den varade och om den var väntad, d v s inträffade i en situation där den brukar uppstå. Slutligen, beskriv kort den situation i vilken panikattacken inträffade.

Respondentålder #

Från 15 år.

Test-retest reliabilitet #

Okänt.

Cronbachs alfa #

Okänt.

Svenska normer #

Okänt.

Svenska rättigheter #

Per Carlbring. Får användas fritt.

Utländska normer #

Okänt.

Utländska rättigheter #

Per Carlbring.

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Per Carlbring

Webblänk #

Informationens bäst-före-datum #

2017-02-06