Problem Gambling Severity Index

Beskrivning #

GSI består av nio frågor som mäter spelproblem och risk för spelproblem senaste året. Instrumentet kan användas för kartläggning av spelande och som screeninginstrument.

Behörighet #

Inga behörighetskrav.

Antal items #

9 items

Svarsalternativ #

Aldrig=0

Ibland=1

Ofta=2

Nästan alltid=3

Delskalor #

Problematiskt spelande.

Negativa konsekvenser.

Scoring (poängsättning) #

Alla items summeras. Maxpoäng är 27.

Administrationstid #

Max fem minuter.

Instruktion #

Inga specifika instruktioner.

Respondentålder #

Instrumentet har använts i åldrarna 16-84 år.

Test-retest reliabilitet #

0.78 (Ferris & Wynne,2001)

Cronbachs alfa #

0.84 (Ferris & Wynne,2001)

Svenska normer #

Inga svenska normer finns. Poängen brukar klassificeras i fyra kategorier:

0= inga problem

1-2=viss risk

3-7=förhöjd risk

8+=spelproblem

Utländska normer #

Poängen brukar klassificeras i fyra kategorier:

0= inga problem

1-2=viss risk

3-7=förhöjd risk

8+=spelproblem

Referens #

Ferris, J. & Wynne, H. (2001) The Canadian Problem Gambling Index: Final Report

Informationens bäst-före-datum #

2017-01-31