Patient Health Questionnaire (PHQ-9)

Beskrivning #

PHQ-9 är en kortfattad självskattningsskala för screening av egentlig depression enligt DSMIV och mätning av aktuell symtomnivå av depression. De första nio items i PHQ-9 motsvarar de nio kriterierna för depression i DSM-IV. Det tionde item är en enkel funktionsskala.

Skalan kan användas som screening för kriterierna för ett depressivt syndrom kan föreligga enligt DSM-IV. Man kan också använda summascore som ett mått på aktuell symtomnivå för att bedöma depressionsdjup och följa ett förlopp över tiden.

 

Antal items #

9 (+1)

 

Svarsalternativ #

Fråga 1a-1i: Inte alls, Flera dagar, Mer än hälften av dagarna, Nästan varje dag”. 0 till 3 poäng.

Fråga 2: “Inga svårigheter”, “Vissa svårigheter”, “Stora svårigheter”, “Extrema svårigheter”.

 

Scoring (poängsättning) #

Skalstegen för de första 9 items poängsätts från 0 till 3 och summeras.

 

Diagnos #

Tolkning av PHQ-9 vid screening för depressivt syndrom (Kroenke et al. 2001):
En totalpoäng på 10 eller mer har i en studie visat en sensitivitet på 88% och en specificitet på 88% för egentlig depression. En screening måste alltid kompletteras med klinisk bedömning.

0-9 Tyder inte på att egentlig depression föreligger,
10-14 Gråzon,
15-27 Tyder på att egentlig depression kan föreligga.

OBS! Enligt en ny studie av Cuijpers (länk) som menar att gränsvärdet 10 poäng för depression är för lågt.

 

Tidsintervall #

Under de senaste 2 veckorna, hur ofta har du besvärats av något av följande problem.

 

Administrationstid #

5 minuter.

 

Instruktion #

“Under de senaste 2 veckorna, hur ofta har du besvärats av något av följande problem”

 

Svenska rättigheter #

Framtagen av läkarna Robert L. Spitzer, Janet B.W. Williams, Kurt Kroenke och kollegor, med ett utvecklingsanslag från Pfizer Inc. Ingen tillåtelse krävs för att reproducera, översätta, visa eller distribuera.

Förmodligen är den svenska översättningen gjord av Mats Adler, Affektiva mottagningen Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

 

Utländska normer #

Enligt Kroenke & Spitzer (The PHQ-9: a new depression diagnostic and severity measure. Psychiatric Annals 2002;32:509-521):
0-4 poäng = Ingen eller minimal depression,
5-9 poäng = Mild,
10-14 poäng = Moderat,
15-19 poäng = Moderat till svår,
20-27 poäng = Svår.

 

Utländska rättigheter #

Pfizer – se https://www.phqscreeners.com/ där det bland annat står: “Content found at the PHQ Screeners site is expressly exempted from Pfizer’s general copyright restrictions; content found on the PHQ Screeners site is free for download and use as stated within the PHQ Screeners site.” samt “All of the measures included in Table 1 are in the public domain. No permission is required to
reproduce, translate, display or distribute.” Källa: https://www.phqscreeners.com/images/sites/g/files/g10016261/f/201412/instructions.pdf

 

Referens #

Original:
Manual: https://www.phqscreeners.com/images/sites/g/files/g10016261/f/201412/instructions.pdf

Kroenke, K., Spitzer, R. L., & Williams, J. B. W. (2001). The PHQ-9: Validity of a brief depression severity measure. J Gen Intern Med, 16(9), 606-613.

Mataanalys:
Gilbody, S., Richards, D., Brealey, S., & Hewitt, C. (2007). Screening for depression in medical settings with the Patient Health Questionnaire (PHQ): a diagnostic meta-analysis. J Gen Intern Med, 22(11), 1596-1602. doi: 10.1007/s11606-007-0333-y

Internetadministrering:
Titov, N., Dear, B. F., McMillan, D., Anderson, T., Zou, J., & Sunderland, M. (2011). Psychometric Comparison of the PHQ-9 and BDI-II for Measuring Response during Treatment of Depression. Cognitive Behaviour Therapy, 40(2), 126-136. doi: 10.1080/16506073.2010.550059

 

Webblänk #