Personal Questionnaire

Beskrivning #

PQ är ett idiografiskt formulär som med utgångspunkt i patientens egen problembeskrivning kvantifierar hur stora svårigheterna är för närvarande. Grunden för PQ är ett illness statement (personens beskrivna problem), ett improvement statement (en beskrivning av viss förbättring) och ett recovery statement (en beskrivning av när problemet i princip inte är funktionshindrande längre).

Svarsalternativ #

För varje problemområde ges patienten tre tvingande val mellan två påståenden.

Scoring (poängsättning) #

För varje problemområde ges 1-4 poäng.

Administrationstid #

Konstruktion av PQ tar uppskattningsvis 30 min – 1h. Administrering av det färdiga formuläret tar ett par minuter.

Test-retest reliabilitet #

.82 (Morley, 2018).

Cronbachs alfa #

0.80 (Elliot et al., 2016)

Referens #

Elliott, R., Wagner, J., Sales, C.M.D., Rodgers, B., Alves,
P. and Café, M.J. (2016) Psychometrics of the Personal Questionnaire: a client-generated outcome measure. Psychological Assessment, 28(3), 263–278. https://doi.org/10.1037/pas0000174

Morley, S. (2018). Single-case methods in clinical psychology: A practical guide. Routledge.

Phillips, J.P.N. (1970) A further type of personal questionnaire technique. British Journal of Social and Clinical Psychology, 9(4): 338–346. https://doi.org/10.1111/j.2044-8260.1970.tb00984.x

Shapiro, M.B. (1961) A method of measuring psychological changes specific to the individual psychiatric patient. British Journal of Medical Psychology, 34: 151–155. https://doi.org/10.1111/j.2044-8341.1961.tb00940.x

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Mårten Tyrberg

Webblänk #