Personal Report of Confidence as a Speaker

Beskrivning #

Personal Report of Confidence as a Speaker (på svenska ”Offentliga framträdanden”; Paul, 1966) består av 30 påståenden med svarsalternativen sann/falsk . Det existerar dock en äldre version med fler items. Formuläret mäter rädsla vid offentliga framträdanden och kan generera en totalpoäng från 0 (ingen rädsla) till 30 (extrem rädsla) (Phillips, Jones, Rieger & Snell, 1997). Den svenska översättningen av PRCS visade sig i en studie av Fredrikson (1983) ha goda psykometriska egenskaper.

Antal items #

30

Svarsalternativ #

sann/falsk: Följande svar ger 1p: 1F 2S 3S 4F 5S 6F 7S 8S 9F 10F 11F 12F 13S 14F 15S 16F 17F 18S 19S 20S 21F 22F 23F 24S 25S 26S 27F 28S 29S 30F

Tidsintervall #

Just nu

Administrationstid #

ca 10 minuter

Test-retest reliabilitet #

r = () Framgår i Mats Fredriksons artikel (se nedan)

Cronbachs alfa #

α = 0.91

Svenska normer #

Svenskt studentsampel (Fredrikson et al., 1983):
Kvinnor: 15.9 (sd=7.3)
Män: 10.9 (sd=6.7)

SOFIE-1 (n=64):

SPS:
Före behandling M=25.5 (sd=4.2)
Efter behandling M=22.7 (sd=5.4)

Svenska rättigheter #

Okänt

Utländska normer #

Ibland används cut-off 16, 17 eller 20 som gräns för att vara med i social fobi studier.

Normdata från Paul (1966):
Kliniskt sampel: M=20.6 (sd=3.31)
Normalt sampel: M=11.6 (sd=5.90)

Normdata från Philips (1997):
Psykologistudenter: M=14.2 (sd=7.76)

Utländska rättigheter #

Okänt

Abstract originalartikel #

Normative data for the Personal Report of Confidence as a Speaker (PRCS; Paul, 1966), a measure of public-speaking anxiety, were collected by administering the PRCS to 1109 college students. PRCS scores were examined in relation to gender, race, age, and grade-point average. No significant between-group differences were found. The findings indicate that levels of public-speaking anxiety are generally constant across gender, race, and age. Normative data for all scores across Caucasian and African-American subjects are presented.

Referens #

Pauli, G. (1966). Insight versus desensitization in psychotherapy: An experiment in anxiety reduction. Palo Alto, CA: Stanford University Press.
Phillips, G. C., Jones, G. E., Rieger, E. J., & Snell, J. B. (1997). Normative Data for the Personal Report of
Confidence as a Speaker. Journal of Anxiety Disorders, 11, 215-220.
Fredrikson, M. (1983). Reliability and validity of some specific fear questionnaires. Scandinavian Journal of
Psychology, 24, 331-334