Psychotherapists’ Supervision Preferences Questionnaire

Beskrivning #

Klinisk handledning vid psykologisk behandling kan ha flera olika syften. Det här formuläret har utvecklats för att hjälpa handledare och behandlare att kartlägga handledningsbehov inom fem övergripande områden utifrån Proctors modell för handledningsbehov.

Förhoppningsvis kan formuläret hjälpa handledare och behandlare att hitta relevanta fokusområden och anpassa handledningsinnehåll och aktiviteter utifrån behov.

Antal items #

18

Svarsalternativ #

7-gradig likertskala (0 = Inte alls viktigt, 6 = Extremt viktigt)

Delskalor #

Fem delskalor:
1) Reflekterande handledning (4 items),
2) Restorativ handledning (4 items),
3) Normativ handledning (4 items),
4) Konceptuell formativ handledning (3 items),
5) Upplevelsebaserad formativ handledning (3 items).

Scoring (poängsättning) #

0-6 poäng per item. Medelvärde per delskala/faktor för att jämföra med normgrupp.

Svenska normer #

Faktor Medel (SD): Reflektiv M=3,15 (SD=1,90), Restorativ M=4,67 (SD=1,36), Normativ M=2,38 (SD=1,91), Konceptuellt formativ M=4,80 (SD=1,32), Upplevelsebaserad formativ M=3,63 (SD=1,91).

n = 120 personer som arbetar kliniskt med psykologisk behandling i Sverige

Svenska rättigheter #

Gratis att använda. Vid användning i mer strukturerad form eller utsträckning, kontakta gärna simon.fagernas@ki.se för att se om det går att inkorporera i framtida forskningsprojekt.

Abstract originalartikel #

Background: The Proctor Model describes three core functions of clinical supervision: formative, restorative and normative. While having high face validity as a tool for measuring supervision preferences that can facilitate the formulation of the supervision contract, its construct validity is unclear, and the literature suggests a more all-encompassing model by including a reflective component.

Objective: The aim of this study was to assess the construct validity of the Proctor Model and use these results to develop a short instrument that can facilitate the formulation of the supervision contract.

Method: Through a literature review and expert discussions, a 28 item inventory was created. After pilot-testing and revisions, the inventory was administered to 204 psychotherapists. These data were analysed with factor analysis, leading to a revised version that was enrolled in a second sample of 125 psychotherapists.

Results: Factor analysis of the first sample suggested a five-factor solution as the formative function consisted of two separate constructs: conceptual (receiving role of the therapist and theoretical focus) and experiential (active role of the therapist, skill-based and feedback-oriented). The restorative function composed of sharing thoughts and feelings and being validated and recognised. Pre-theorised restorative items describing an active handling of distressing feelings loaded on the reflective function. Analysis of the second sample confirmed the suggested five-factor structure and gave support for overall replicated psychometric properties. Regression and correlation analyses showed preliminary evidence for convergent and divergent validity.

Conclusion: The results provide a more nuanced understanding of the Proctor Model and provide the field with a psychometrically sound instrument for the formulation of the supervision contract.

Referens #

Fagernäs, S., Spännargård, Å., & Alfonsson, S. (2023). The development of the Psychotherapists’ Supervision Preferences Questionnaire—Derived from the Proctor Model. Counselling and Psychotherapy Research, 00, 1–15. https://doi.org/10.1002/capr.12726

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Simon Fagernäs

Webblänk #