Perceived Stress Questionnaire

Beskrivning #

PSQ bestär av 30 frågor som mäter stress hos vuxna. En fyrgradig Likertskala används för att mäta frekvensen av stresssymptom.

Antal items #

30

Svarsalternativ #


1= nästan aldrig

2= ibland

3= ofta

  1. 4= för det mesta

Delskalor #

Sju faktorer (skalan används dock för det mesta i sin helhet)
trakasserier

överbelastning,

irritabilitet,

brist på glädje,

trötthet,

bekymmer

spänning

Scoring (poängsättning) #


Total score = Summering av samtliga items

Reversed scoring: 1, 7, 10, 13, 17, 21, 25, 29

PSQ Index (totalscore-30)/90

Diagnos #

Normal, medelmycket eller hög stress

Tidsintervall #

Senaste veckan

Administrationstid #

5-10 minuter

Instruktion #

Test

Respondentålder #

Vuxna över 18 år.

Test-retest reliabilitet #

r = 0.86 (1 månad)

Cronbachs alfa #


α = 0.90


Svenska normer #


Normalgrupp = 0.22 (sd=0.12)

Medelmycket stress = >0.34 < 0.46 (10% av befolkningen)

Hög stress = >.046 (4% av befolkningen)


Utländska normer #

Flera normer på olika patientgrupper:

Ulcerös kolit-patienter (blödande tjocktarm) i öppenvården = 0.44
Gastroenterologi-patienter i slutenvård = 0.53
Studenter = 0.36

Abstract originalartikel #

The objectives were to measure the prevalence of perceived stress in adults and to evaluate gender and age differences in stress level. Association between perceived stress and depression, anxiety and medication was also studied. A total of 1275 subjects (581 men and 694 women) were randomly selected in equal age groups. Perceived stress was measured with the Perceived Stress Questionnaire (PSQ). Two PSQ cut-off scores, moderate and high stress level, were yielded by using mean score and standard deviation. Depression was assessed with the Beck Depression Inventory (BDI) and anxiety with the State and Trait Anxiety Inventory (STAI). The intake of medications was registered and classified. The prevalence of moderate stress was estimated to be 10.0 per cent, lowest in the 60–69-year and highest in the 40–44-year age group. Women of 30–34 years had a higher frequency of moderate stress (11.1 per cent) than men in the same age group (5.9 per cent). The prevalence of high stress was 4.0 per cent, higher in women (5.5 per cent) than in men (2.2 per cent). Women in the age groups 30–34 years (12.7 per cent) and 35–39 years (8.1 per cent) reported a greater proportion of high stress than the men (0 per cent for both age groups). Low and moderate stress were associated with STAI and high stress with the BDI. The BDI attitudes self-punitive wishes, sleep disturbances and loss of appetite were associated with high stress. High stress was associated with psychotropic drugs. Antidepressants comprised the majority of psychotropic drugs used. It was concluded that women in the 30 to 39-year age group are exposed to high stress and are therefore a vulnerable group. Anxiety is more important in moderate stress levels and depression in high stress levels. Clinicians should be aware of the suicidal risk associated with high stress levels. It seems that psychotropic drugs alone are not sufficient to reduce stress levels.

Referens #

Bergdahl, J., & Bergdahl, M. (2002). Perceived stress in adults: prevalence and association of depression, anxiety and medication in a Swedish population. Stress and Health, 18(5), 235-241.

Webblänk #

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smi.946/abstract