Posttraumatic cognitions inventory

Beskrivning #

Posttraumatic cognitions inventory mäter negativa PTSD-relaterade kognitioner om självet, andra och skuld.

Antal items #

36

Svarsalternativ #

7 stycken.
1 = Håller fullständigt inte med; 2 = Håller till stor del inte med; 3 = Håller till viss del inte med; 4 = Neutral; 5 = Håller till viss del med; 6 = Håller till stor del med; 7 = Håller fullständigt med

Delskalor #

Tre stycken:
1. Negative cognitions about self (items 2-6, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 24-26, 28-30, 33, 35, 36)
2. Negative cognitions about the world (items 7, 8, 10, 11, 18, 23, 27)
3. Self-blame (items 1, 15, 19, 22, 31)
Items 13, 32, 34 är experimentella och ingår inte i någon delskala ännu.

Tidsintervall #

”Efter en traumatisk upplevelse”

Administrationstid #

10 minuter

Instruktion #

Vi är intresserade av den typ av tankar som du har haft efter en traumatisk upplevelse. Nedan finns ett antal påståenden som kanske är eller inte är typiska för ditt sätt att tänka. Var vänlig och läs varje påstående noggrant och markera hur mycket du HÅLLER MED eller INTE HÅLLER MED varje påstående. Människor reagerar på många olika sätt på traumatiska händelser. Det finns inga rätta eller felaktiga svar på dessa påståenden.

Respondentålder #

Okänt.

Test-retest reliabilitet #

r = 0.74 (1 vecka)
r = 0.85 (3 veckor)

Cronbachs alfa #

α = 0.97

Svenska normer #

Okänt.

Svenska rättigheter #

Översatt av Nenad Paunović, september 2015. Språkgranskad enligt ISO 9001:2008 och EN-15038:2006.

Utländska normer #

Traumatiserade människor:
totalpoäng M = 133 (sd=44.17)

ICKE-Traumatiserade människor:
totalpoäng Median = 45.5 (sd=34.76)

Utländska rättigheter #

Edna Foa (foa@mail.med.upenn.edu)

Abstract originalartikel #

Abstract originalartikel: This article describes the development and validation of a new measure of trauma-related thoughts and beliefs, the Posttraumatic Cognitions Inventory (PTCI), whose items were derived from clinical observations and current theories of post-trauma psychopathology. The PTCI was administered to 601 volunteers, 392 of whom had experienced a traumatic event and 170 of whom had moderate to severe posttraumatic stress disorder (PTSD). Principal-components analysis yielded 3 factors: Negative Cognitions About Self, Negative Cognitions About the World, and Self-Blame. The 3 factors showed excellent internal consistency and good test-retest reliability; correlated moderately to strongly with measures of PTSD severity, depression, and general anxiety; and discriminated well between traumatized individuals with and without PTSD. The PTCI compared favorably with other measures of trauma-related cognitions, especially in its superior ability to discriminate between traumatized individuals with and without PTSD.

Referens #

Foa, E.B., Ehlers, A., Clark, D.M., Tolin, D.F., & Orsillo, S.M. (1999). The
posttraumatic cognitions inventory (PTCI): Development and validation.
Psychological Assessment, 11, 303-314.

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Nenad Paunović

Informationens bäst-före-datum #

2026-09-01