Parent Tic Questionnaire

Beskrivning #

Frågeformulär om tics för föräldrar

Antal items #

Motoriska: 14 Verbala: 14 Totalt: 28

Svarsalternativ #

JA-NEJ

Delskalor #

Intensitet: 1,2,3,4
Tidsintervall: K,T,D,V

Scoring (poängsättning) #

INTENSITET
———-
Milt: 1,
Tydligt för andra: 2,
Väldigt märkbart eller smärtsamt: 3 eller högre

Tidsintervall:
==============
FREKVENS
——–
Konstant: nästan hela tiden under dagen
Timme: minst en gång per timme
Dag: minst flera gånger om dagen
Vecka: endast ett par gånger eller mindre under veckan

Instruktion #

För varje tics nedan, markera “JA” eller “NEJ” angående huruvida ditt barn har haft ticset under den senaste veckan.

För varje tics som du markerar med “JA”, markera hur FREKVENT (ofta) ticset inträffade under den senaste veckan.

Under INTENSITET, skatta hur intensivt du tror ticset kändes för ditt barn under den senaste veckan. Till exempel, om det var väldigt milt, som en svag ryckning, ska du skatta “1”. Ett mycket mer kraftfullt tics som är väldigt märkbart för andra och kanske även är smärtsamt ska skattas som “3” eller ännu högre. Varje tics som är tydligt märkbart för andra ska skattas som minst “2”.

Svenska rättigheter #

Kristina Aspvall och Per Andrén (2014), BUP FUNK OCD & relaterade tillstånd, Stockholm

Utländska rättigheter #

Douglas W. Woods

Referens #

Chang, S., Himle, M. B., Tucker, B. T. P., Woods, D. W., & Piacentini, J. (2009). Initial Psychometric Properties of a Brief Parent-Report Instrument for Assessing Tic Severity in Children with Chronic Tic Disorders. Child & Family Behavior Therapy, 31 (3), 181-191.

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Jonathan Johansson

Webblänk #