Premonitory Urge for Tics Scale

Beskrivning #

Test för intensitet av förkännings-symptom innan tics.

Antal items #

9

Svarsalternativ #

Inte alls sant: 1
Lite sant: 2
Ganska sant: 3
Väldigt sant: 4

Instruktion #

Var vänlig svara på följande frågor. Försök att vara väldigt ärlig när du besvarar dem. Ringa in den siffra som bäst beskriver hur du känner.

Svenska normer #

Tolkning av PUTS-resultat:
Poängspann: 9-36
12.5-24.5 – medium-indikation av intensitet
25-30.5 – indikerar hög intensitet, kan innebära nedsättning.
31 och över – indikerar extrem hög intensitet och förmodligen svår nedsättning. (Översatt från engelska)

Svenska rättigheter #

Kristina Aspvall och Per Andrén (2014), BUP FUNK OCD & relaterade tillstånd, Stockholm

Utländska rättigheter #

Douglas W. Woods

Referens #

Woods, D. W., Piacentini, J., Himle M. B., & Piacentini, J. (2005). Premonitory Urge for Tics Scale (PUTS): initial psychometric results and examination of the premonitory urge phenomenon in youths with Tic disorders. Journal of developmental and behavioral pediatrics, 26 (6), 397-403.

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Jonathan Johansson

Webblänk #