Ritvo Autism and Asperger Diagnostic Scale-Revised (14 Screen)

Beskrivning #

RAADS-14 Screen är en självskattningsenkät för autismspektrumsyndrom hos vuxna. Formuläret är en vidareutveckling och en förenkling av ett existerande amerikanskt formulär, RAADS-R (Ritvo Autism and Asperger Diagnostic Scale-Revised). Svaren är uppdelade utifrån om symtomen uppstod i barndom eller utvecklades senare. Det kan användas som en snabb skattning av symtom på autismspektrumdiagnos, för att underlätta beslut vid fördjupad utredning.

 

Antal items #

14

 

Svarsalternativ #

0 = Detta har aldrig stämt på mig och beskrev aldrig mig.

1 = Detta stämde bara på mig när jag var ung (före 16 års ålder).

2 = Detta stämmer på mig, men bara på hur jag är nuförtiden (avser tillägnade förmågor).

3 = Detta stämmer eller beskriver mig som jag är nu och som ung.

 

Delskalor #

Tre delskalor: mentaliseringssvårigheter (fråga 1,4,9,11,12,13,14), social ångest (fråga 3,5,6*,8) och sensorisk överkänslighet (fråga 2,7,10). Fråga 6 (markerad med stjärna) har omvänd poängsättning.

 

Scoring (poängsättning) #

Alla frågor skattas mellan 0 och 3. Totalpoängen kan variera mellan 0 och 42. Ett gränsvärde på 14 har en sensitivitet på 97% för personer med autismspektdrumdiagnos, och en specificitet på 46 % till 64 %.

 

Tidsintervall #

Barndomen och i vuxen ålder.

 

Administrationstid #

Cirka 5 minuter.

 

Instruktion #

Välj ett av följande svarsalternativ: Detta stämmer eller beskriver mig som jag är nu och som ung. Detta stämmer på mig, men bara på hur jag är nuförtiden (avser tillägnade förmågor). Detta stämde bara på mig när jag var ung (före 16 års ålder). Detta har aldrig stämt på mig och beskrev aldrig mig. Besvara frågorna utifrån vad som sant för dig. Sätt kryss i endast en ruta per fråga!

 

Respondentålder #

Vuxna personer.

 

Cronbachs alfa #

α = 0.9

 

Svenska normer #

Autism = 30.8 (SD = 8.6, n = 77)

ADHD = 15,4 (SD = 9.3), n = 301)

Andra psykiatriska diagnoser = 12.6 (SD = 9.3, n = 69)

Icke psykiatriska kontroller = 3.9 (SD = 4.6, n = 590)

 

Abstract originalartikel #

Autism spectrum disorder (ASD) can be difficult to distinguish from other psychiatric disorders. The clinical assessment of ASD is lengthy, and has to be performed by a specialized clinician. Therefore, a screening instrument to aid in the identification of patients who may have undiagnosed ASD should be useful. The purpose of this study was to develop such a screening instrument. Based on the 80 item Ritvo Autism and Asperger Diagnostic Scale-Revised (RAADS-R), we developed a 14 item self-evaluation questionnaire, the RAADS-14 Screen. In total, 135 adults with ASD and 508 psychiatric controls completed the abridged version of the RAADS-R. The RAADS-14 Screen score was significantly higher in the ASD group than in the control samples, with a median score of 32 for ASD, 15 for attention deficit hyperactivity disorder, and 11 for other psychiatric disorders (P < 0.001). A cut-off score of 14 or above reached a sensitivity of 97% and a specificity of 46 to 64%. A factor analysis identified three factors consistent with mentalizing deficits, social anxiety, and sensory reactivity relevant for the diagnosis of ASD. The psychometric properties of RAADS-14 Screen were shown to be satisfactory. The results of this study indicate that RAADS-14 Screen is a promising measure in screening for ASD in adult psychiatric outpatients.

 

Referens #

Eriksson, J.M., Andersen, L.M. & Bejerot, S. RAADS-14 Screen: validity of a screening tool for autism spectrum disorder in an adult psychiatric population. Molecular Autism 4, 49 (2013). https://doi.org/10.1186/2040-2392-4-49

 

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Hugo Gerlach

 

Nerladdning #