Raven’s Progressive Matrices, Clinical Edition

Beskrivning #

Icke-verbalt test för bedömning av generell begåvning.

Antal items #

329 (Uppgiftsbank digital version)

Scoring (poängsättning) #

Digital- eller handscoring

Administrationstid #

20–45 minuter, beroende på begåvningsnivå och ålder

Respondentålder #

4–69 år

Svenska normer #

Europeiska normer, innefattande även Sverige

Svenska rättigheter #

Pearson Assessment

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Daniel Isaksen

Webblänk #

www.pearsonassessment.se/ravens2-info