Ravens Matriser

Beskrivning #

En serie icke-verbala begåvningstest avsedda att mäta generell begåvning som utgör den internationella standarden för ”g-test”. Ravens matriser mäter förmågan att logiskt härleda nya relationer och mönster. Barnversionen CPM kan även användas för äldre människor och för individer med milda till allvarliga inlärningssvårigheter

Behörighet #

Leg. psykolog eller utbildad för testet med aktiv licens/behörighet

Antal items #

SPM: 5 set med 12 uppgifter vardera. CPM: Set A och B från SPM samt ett ytterligare set med 12 uppgifter (set Ab) inlagd mellan de två. APM: 48 uppgifter som presenteras som set I (med 12 uppgifter) och set II (med 36 uppgifter).

Administrationstid #

Icke tidsbegränsad administrering ca 15-60 minuter beroende på version.

Tidsbegränsad administrering 40 minuter.

Respondentålder #

4-80 år

CPM Coloured Progressive Matrices 4-11 år (parallelversioner finns, ny utgåva 2009).

SPM Standard Progressive Matrices 6-80 år (parallellversioner finns samt en plusversion med svårare uppgifter).

APM Advanced Progressive Matrices, för ungdomar och vuxna som antas vara högpresterande och som tidigare testast med SPM.

Svenska normer #

Inga svenska normer. Ingen känd svensk validering.

Svenska rättigheter #

Säljs via svenska Pearson, www.pearsonassessment.se och Assesio, www.assessio.se.

Initial kostnad:

För respektive version: Manual 845 kr och testhäfte 370 – 490 kr (Pearson)

Fortsatt användning:

För respektive version: 25 st protokollsblanketter 330 kr (Pearson)

Utländska normer #

SPM och CPM är normerat för amerikanska och engelska barn i åldern 6.5 – 16.5 år.

För APM finns engelska normer föråldern 11 – 15.5 år, 20, 30 och 40 år samt normer för amerikanska barn i åldern 11 – 16,5 år.

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.