Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status

Beskrivning #

Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status – RBANS (Randolph, 1998) är ett kort, individualadministrerat screeninginstrument som mäter uppmärksamhetsfunktioner, verbala funktioner, visuospatiala funktioner samt omedelbart och fördröjt minne. Utvecklingen av RBANS är baserat på forskning om hur man på ett tillförlitligt, snabbt och effektivt sätt kan mäta olika neurokognitiva funktionsområden. Screeningen består av tolv deltest (och ett valfritt) och tar cirka 20–30 minuter att administrera. RBANS har skandinaviska normer som samlats in samtidigt i Sverige, Danmark och Norge; totalt har 454 personer i åldern 20–89 år ur normalbefolkningen genomfört RBANS.

RBANS kan fylla en funktion på olika sätt och inom olika områden. Det kan användas ensamt eller som inledande screening inför ställningstagande om en mer omfattande neuropsykologisk utredning behövs. Inom hälso- och sjukvården är RBANS tillämpbart vid minnes-/demensutredningar, psykiatriska utredningar och rehabilitering. Eftersom RBANS finns i två parallella versioner kan screeningen med fördel användas vid förnyad testning för att följa sjukdomsprogression eller förbättring.

Delskalor #

Hela skalan
Omedelbart minne
Fördröjt minne
Verbala funktioner
Visuospatiala funktioner
Uppmärksamhetsfunktioner

Administrationstid #

20–30 minuter

Svenska normer #

RBANS har skandinaviska normer som samlats in samtidigt i Sverige, Danmark och Norge; totalt har 454 personer i åldern 20–89 år ur normalbefolkningen genomfört RBANS.

Svenska rättigheter #

Pearson Sweden AB

Webblänk #