Rey Complex Figure Test

Beskrivning #

Ändamål är att mäta visuospatial förmåga (förstå och teckna figurerna efter minnet) och visuospatialt minne (använda olika nycklar för att kunna ta fram figurerna ur minnet).

RCFT består av fyra delprov: Kopiering, Omedelbar återgivning, Fördröjd återgivning samt ett nykonstruerat rekognitionsprov.

Administrationstid #

Cirkaa 60 minuter inklusive en 30 minuter lång väntetid i mitten av testet.

Respondentålder #

6-89 år

Svenska normer #

Inga svenska normer.

Svenska rättigheter #

Hogrefe Psykologiförlaget www.hogrefe.se

Initial kostnad:

Amerikansk originalmanual, svenskt manualsupplement, stimuluskort och 10 formulär: 2100 kr

Fortsatt användning:

10 st formulär: 300 kr

Utländska normer #

Amerikanska normer.

Normgruppen bestod av 601 vuxna (18-89 år) och 505 barn och ungdomar (6-17 år). Normgrupperna är indelade i olika demografiska subgrupper för att underlätta och fördjupa analysen av testresultatet. I svenskt manualsupplement presenteras svenska data som stöder användningen av de amerikanska normerna.

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.