Rorschach

Beskrivning #

Projektivt personlighetstest.

Avser ge en bild av en testpersons subjektiva upplevelsevärld och de problemlösningsstrategier som används. Testet består av en serie bilder med nonfigurativa och symmetriska bläckplumpar, där testpersonen får i uppgift att berätta om vad bilderna föreställer.

Tanken med testet är att man i bläckplumparna projicerar bortträngt eller svårtillgängligt material. Den idag mest använda tolkningsmetoden är comprehensive system som utvecklades på 70-talet av John Exner.

Comprehensive system bygger på en omfattande databas av Rorschachprotokoll, kodade enligt principer som gör det lättare än tidigare att göra statistiska jämförelser. Metoden används idag i olika sammanhang, exempelvis inom rättspsykiatri och allmän psykiatri, vidbehandlingsplanering, som hjälpmedel vid psykoterapi-utvärdering och som urvalsinstrument.

Rorschachtestet har på senare år standardiserats och är därmed ett av få projektiva tester som ger faktiska mått på olika egenskaper.

Behörighet #

Leg. psykolog och helst Rorschachcertifiering

Antal items #

10 tavlor med bläckplumpsmönster

Instruktion #

Administreringen av Rorschach-testet sker enligt följande:

Var och en av tio olika tavlor med bläckplumpsmönster visas för testpersonen, som ombeds att berätta vad bläckplumpen föreställer. Testledaren antecknar personens svar på varje tavla, noterar tid för svaren, positioner, spontana uttalanden, emotionella uttryck och andra beteenden under testningen. Efter det att alla tavlor har visats upp har man en systematisk utfrågningsfas, där personen ombeds att beskriva delar och aspekter av varje association till bläckplumparna.

Respondentålder #

5-70 år

Svenska normer #

Inga svenska normer.

Svenska rättigheter #

Hogrefe Psykologiförlaget www.hogrefe.se

Initial kostnad:

Material (tavlor) 1000 kr,

Dataprogram RIAP5 för att underlätta scoring och tolkning, 8500 kr (inkl enanvändarlicens).

Fortsatt användning:

100 st Schemablock, 620 kr (sv/v) eller 890 kr (färg).

Utländska normer #

Normer baserade på amerikanska och internationella studier finns i comprehensive system.

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.

Informationens bäst-före-datum #

2013-03-31