Remissionsskala för Schizofreni

Beskrivning #

Kriterier för symtomremission vid schizofreni, framtagna av en internationell arbetsgrupp av experter (Andreasenm.fl.).

Åtta av delskalorna I PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale) används:

1. Delusions

2. Unusual though content

3. Hallucinatory behaviour

4. Conceptual disorganization

5. Mannerisms/posturing

6. Blunted affect

7.Passive/apathetic social withdrawal

8. Lack of spontaneity and flow of conversation.

Symtomremission definieras som låga poäng (PANSS-poäng i3) för alla delskalorna de senaste sex månaderna.

 

Respondentålder #

18 år och äldre, med diagnostiserad schizofreni. Har använts på ungdomar.

 

Svenska normer #

Inga svenska normer. Ingen svensk validering.

 

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.