Sally & Anne

Beskrivning #

Mäta förmågan till ”theory of mind”, dvs. förmågan att förstå att andra människor (och en själv) har tankar, behov och föreställningar och att dessa mentala tillstånd påverkar ens eget och andras beteende (s.k.mentaliseringsförmåga). Testet genomförs genom att barnet får delta i en lek med dockor (”Sally och Anne”), alternativt att höra en berättelse om dem.

Behörighet #

Inga formella krav. Kunskaper om autism och diagnostik.

Respondentålder #

Barn med misstänkt eller diagnosticerad autism.

Svenska normer #

Inga svenska normer kända.

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.

YouTube #