Structured Clinical Interview for Gambling Disorder

Beskrivning #

SCI-GD är ett semistrukturerat intervjustöd för diagnostik av Hasarspelsyndrom (den kliniska diagnosen för ”spelberoende”). SCI-GD utvecklades som ett tillägg till Structured Clinical Interview for DSM Disorders (SCID). Intervjuaren ställer såväl riktade frågor som öppna följdfrågor. Syftet är att systematiskt samla in kliniskt relevant information som ligger till grund för att intervjuaren fortlöpande under intervjun ska kunna pröva olika DSM kriterier. Det ursprungliga instrumentet baserades på DSM-IV kriterierna. En senare modifiering anpassades till de nya DSM-5 kriterierna. SCI-GD har översatts, validerats och finns tillgängligt på svenska.

Behörighet #

Tillämpningen förutsätter goda kunskaper om Hasardspelsyndrom och om DSM-systemets kriterier.

Antal items #

11 riktade frågor, samt efterföljande öppna frågor.

Administrationstid #

15 minuter.

Test-retest reliabilitet #

Test-retest reliabilitet 0.97.

Cronbachs alfa #

Cronbachs alpha 0.94.

Svenska normer #

Ja, se Molander et al., 2023.

Svenska rättigheter #

Svensk översättning av SCI-GD © 2017 av Olof Molander, Viktor Månsson och Anne H Berman, Karolinska Institutet, efter godkännande från Jon E Grant. Svenska SCI-GD är fri att använda i forskning och klinisk verksamhet (ej för kommersiellt bruk). Om du har frågor om det svenska instrumentet kan du kontakta: olof.molander@ki.se.

Utländska normer #

Samtidig validitet (SOGS, 0.78). Sensivitet 0.88. Specificitet 1.00. Positivt prediktivt värde 1.0. Negativt prediktivt värde 0.66.

Utländska rättigheter #

Copyright © 2004, Steinberg, Rounsaville and Potenza.

Abstract originalartikel #

The psychometric properties of a clinician-administered, DSM-IV-based, structured clinical interview for pathological gambling (SCI-PG) were examined. Seventy-two consecutive subjects requesting treatment for gambling problems were administered the SCI-PG. Reliability and validity were determined. Classification accuracy was examined using longitudinal course of illness. The SCI-PG demonstrated excellent inter-rater and test–retest reliability. Concurrent validity was observed with the South Oaks Gambling Screen (SOGS). Discriminant validity was observed with measures of anxiety and depression. The SCI-PG demonstrated both high sensitivity and specificity based on longitudinal assessment. The SCI-PG demonstrated excellent reliability and validity in diagnosing PG in subjects presenting with gambling problems. These findings require replication in other groups to examine their generalizability.

Referens #

Grant J.E., et al., Preliminary validity and reliability testing of a structured clinical interview for pathological gambling. Psychiatry Research, 2004. 128(1): p. 79-88.

Molander, O., Månsson, V., Berman, A. H., Grant, J. E., & Wennberg, P. (2023). Assessing Gambling Disorder Using Semistructured Interviews or Self-Report? Evaluation of the Structured Clinical Interview for Gambling Disorder Among Swedish Gamblers. Assessment, 0(0). https://doi.org/10.1177/10731911221147038

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Olof Molander

Informationens bäst-före-datum #

2024-02-02