Structured Clinical Interview for DSM-IV – Dissociative disorders

Beskrivning #

Semistrukturerad diagnostisk intervju enligt DSM-IV:s kriterier för dissociativa syndrom. Anses vara ” the golden standard” för diagnos av dissociativa syndrom hos vuxna. Manualen beskriver fenomenologin hos dissociativa symtom och den diagnostiska processen.

Fem dissociativa huvudsymtom (Depersonalisation, Derealisation, Amnesi, Identitetsförvirring och Identitetsförändring) poängsätts 1-4 (Frånvarande, Mild, Måttlig, Allvarlig).

Kriterierna för DSM-IV:s dissociativa syndrom gås igenom, samt för akutstressyndrom.

Behörighet #

Omfattande intervju. Krävs träning för att bemästra administrationen.

Administrationstid #

45 minuter – 3 timmar beroende på patologi.

Respondentålder #

Äldre tonåringar och vuxna

Svenska normer #

Inga svenska normer. Svensk validering pågår (Doris Nilsson, Linköpings universitet). Svensk översättning finns men är inte tillgänglig för klinisk användning.

Svenska rättigheter #

Multi Health Systems Inc, MHS www.mhs.com

Initial kostnad:

Komplett startpaket (amerikansk) $150.

Fortsatt användning: 5 formulär: $65.

Utländska rättigheter #

Multi Health Systems Inc, MHS www.mhs.com

Initial kostnad:

Komplett startpaket (amerikansk) $150.

Fortsatt användning: 5 formulär: $65.

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.