Short Health Anxiety Inventory-14

Beskrivning #

Formuläret används för att utvärdera en persons hälsoångest. Frågorna fokuserar på oro för sjukdom och personens uppmärksamhet på kroppsliga symptom.

Antal items #

14

Svarsalternativ #

Patienten får välja att ett av fyra påståenden (a-d).

Scoring (poängsättning) #

0-3 per fråga med 42 poäng som maximal total score.

Diagnos #

0-14 poäng indikerar liten sannolikhet för hälsoångest, 15-17 är i en gråzon och över 18 poäng indikerar hög sannolikhet för hälsoångest.

Tidsintervall #

En vecka för den svenska versionen

Instruktion #

Varje fråga i detta formulär består av en grupp om fyra påståenden. Läs varje grupp av påståenden och välj det påstående som bäst beskriver hur du känt senaste veckan.

Cronbachs alfa #

α = 0,89 för originalstudien på engelska.

Svenska rättigheter #

Enligt Svenska internetbehandlingsregistret (SibeR) är det svenska formuläret fritt att använda. Översättning är gjord av Erik Hedman-Lagerlöf, Leg psykolog, Professor, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap.

Abstract originalartikel #

Background. A self-rated measure of health anxiety should be sensitive across the full range of intensity (from mild concern to frank hypochondriasis) and should differentiate people suffering from health anxiety from those who have actual physical illness but who are not excessively concerned about their health. It should also encompass the full range of clinical symptoms characteristic of clinical hypochondriasis. The development and validation of such a scale is described.

Method. Three studies were conducted. First, the questionnaire was validated by comparing the responses of patients suffering from hypochondriasis with those suffering from hypochondriasis and panic disorder, panic disorder, social phobia and non-patient controls. Secondly, a state version of the questionnaire was administered to patients undergoing cognitive-behavioural treatment or wait-list in order to examine the measure’s sensitivity to change. In the third study, a shortened version was developed and validated in similar types of sample, and in a range of samples of people seeking medical help for physical illness.

Results. The scale was found to be reliable and to have a high internal consistency. Hypochondriacal patients scored significantly higher than anxiety disorder patients, including both social phobic patients and panic disorder patients as well as normal controls. In the second study, a ‘state’ version of the scale was found to be sensitive to treatment effects, and to correlate very highly with a clinician rating based on an interview of present clinical state. A development and refinement of the scale (intended to reflect more fully the range of symptoms of and reactions to hypochondriasis) was found to be reliable and valid. A very short (14 item) version of the scale was found to have comparable properties to the full length scale.

Conclusions. The HAI is a reliable and valid measure of health anxiety. It is likely to be useful as a brief screening instrument, as there is a short form which correlates highly with the longer version.

Referens #

SALKOVSKIS, P., RIMES, K., WARWICK, H., & CLARK, D. (2002). The Health Anxiety Inventory: Development and validation of scales for the measurement of health anxiety and hypochondriasis. Psychological Medicine, 32(5), 843-853. doi:10.1017/S0033291702005822

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Informationen är hämtad från SibeR och denna sida.